Aktualno OG sada Ogulin

Objavljeni pozivi za podnošenje zahtjeva za potpore u poduzetništvu i poljoprivredi

Gradska-uprava-2ogulin ist

Na stranici Grada Ogulina objavljen je poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore u poduzetništvu i poljoprivredi.

Što se potpora u malom i srednjem poduzetništvu tiče i dalje je predviđeno subvencioniranje kamata, potpore za žene, mlade poduzetnike, početnike, tradicijska zanimanja, stručne i majstorske ispite, sudjelovanje na sajmovima, za obrazovanje poduzetnika te za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize izazvane koronavirusom. Prijaviti se mogu tvrtke i obrti koji imaju sjedište i prebivalište na području Grada Ogulina, najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, podmirene obveze prema zaposlenicima, podmirene obveze prema Gradu Ogulinu i tvrtkama u vlasništvu Grada Ogulina, podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće. Zahtjevi se rješavaju redoslijedom prispijeća, a odobravaju do navedenog roka, odnosno dok ne budu iskorištena sva sredstva predviđena proračunom Grada.

 

U programu potpora u poljoprivredi su zadržane mjere iz prethodne godine. To su potpore za ulaganja u imovinu, za okrupnjavanje zemljišta, za mlade poljoprivrednike i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava, za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem proizvoda na tržište, za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti, primjerice za pokretanja turističke djelatnosti na OPG-ovima, za marketinške aktivnosti te za izradu dokumentacije za prijavu na nacionalne i međunarodne fondove. Što se tiče programa potpora u poljoprivredi, tu su uvedene bitne izmjene u odnosu na prethodne godine, a tiču se načina podnošenja zahtjeva. Naime ove godine će se zahtjevi zaprimati isključivo u razdoblju od 01. travnja do 15. svibnja ove godine. U prijavama će se moći priložiti račun ili PONUDA. Svi zahtjevi će nakon toga biti bodovani prema kriterijima navedenim u pozivu, a sredstva će se dodjeljivati temeljem formirane rang liste.

 

Proračunom Grada Ogulina za 2021. godinu za potpore u poduzetništvu je predviđeno 850 tisuća kuna, a za potpore u poljoprivredi 415 tisuća kuna, što ukupno iznosi zaokruženo 1,3 milijuna kuna. Tekst poziva dostupan je na stranici Grada Ogulina www.ogulin.hr pod Gospodarstvo, odnosno na poveznicama navedenim niže.

Poduzetništvo: POZIV

Poljoprivreda: POZIV

Facebook Comments

Posljednje objavljeno

Aplikaciju “Kuda s otpadom” naći ćete na mrežnoj stranici SKG-a

OgPortal

Uhićena iskusna inspektorica. Častila se u lokalima koji su kršili epidemiološke mjere

OgPortal

Skidali križ s karlovačke crkve, a ispod njega pronašli tajanstveni svitak iz 1794.: “U njemu možda ima i novca”

OgPortal

Utorkom iz muzejskog arhiva -Najave filmova 1924. godine

OgPortal

Milanović neće sutra doći na Bandićev pogreb: ‘O njemu sam sve rekao prethodnih godina’

OgPortal

Sudar vlaka i automobila -unatoč zabrani i spuštenom braniku vozač automobila nije se zaustavio

OgPortal