Aktualno OG sada Ogulin

Danas se održava 17. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Marinko Herman sazvao je za danas 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina.

Sjednica će se, podsjećamo, održati s početkom u 09:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu je predloženo 28. točaka dnevnog reda:

1. Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2020. godinu,
2. Aktualni sat,
3. Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2020. godinu,
4. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2020. godinu,
5. Izvješće o radu i poslovanju Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke Ogulin za 2020. godinu,
6. Izvješće o radu i poslovanju Zavičajnog muzeja Ogulin za 2020. godinu,
7. Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2020. godinu,
8. Izvješće o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin za 2020. godine,
9. Izvješće o radu i poslovanju Športske zajednice grada Ogulina za 2020. godinu,
10. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine,
11. Prijedlog Statuta Grada Ogulina,
12. Prijedlog Poslovničke odluke o dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina,
13. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin – UPU 1,
14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Ogulina,
15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „ Bistrac“ Ogulin od roditelja – korisnika usluga,
16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Dječjeg vrtića „Bistrac“Ogulin,
17. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke,
19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke,
20. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Ogulina,
21. Prijedlog I. izmjena Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2021. godini,
22. Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija za razdoblje od 2021. do 2023. godine,
23. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti u 2021. godini,
24. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu,
25. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Ogulina za 2021. godinu,
26. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Ogulina za 2020. godinu,
27. Prijedlog Godišnje analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2020. godinu i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
28. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2020. godine, siječanj i veljaču 2021. godine.