Aktualno OG sada Ogulin

Završna konferencija projekta „Susret s rijekom“

Zamjenica gradonačelnika Ivana Salopek Šumonja je, uime Grada Ogulina,  sudjelovala je na završnoj konferenciji projekta „Susret s rijekom“ u Karlovcu, čiji je glavni cilj bio predstavljanje samog projekta, odrađene aktivnosti i način na koji će projekt izgradnjom nove turističke infrastrukture utjecati na povećanje turističke privlačnosti NATURA 2000 područja i podizanje svijesti javnosti o važnosti i očuvanju prirodne baštine.
Nositelj projekta je Karlovačka županija, a partneri su Grad Karlovac, Grad Ozalj, Grad Ogulin, JU Natura Viva, JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Turistička zajednica Grada Ogulina i Turistička zajednica područja KUPA.