Aktualno OG sada Ogulin

Počela edukacija “Soft” vještine

U sklopu provedbe projekta STEM bajka započelo je provođenje edukacije “Soft” vještine za organizacije civilnog društva, kojoj je cilj ispravno pozicioniranje, transferiranje i konsolidacija modernih „soft“ vještina koje su nam potrebne kako bi što bolje objasnili i prenijeli STEM znanja krajnjim korisnicima.

Upravo to je razlog zašto danas nije dovoljno biti „samo“ vrhunski stručnjak u svome području rada već biti propisno educiran prema najmodernijim standardima u svrhu veće uspješnosti prenošenja svog znanja dalje. Polaznici će usvojiti ključne i moderne „soft“ alate te time spriječiti jednosmjernu komunikaciju, „ex katedra“ principa, koja je potpuno uobičajena, a njen efekt na današnje generacije je minimalan. Također će kroz predavanja biti konstantno uključeni, propitkivani i izazivani kako bi kroz konkretne primjere uvidjeli mogućnosti „soft“ pristupa u prenošenju znanja odnosno usvojili skup sposobnosti koje će im omogućiti još efikasniju interakciju i komunikaciju s drugim ljudima.
Na prvoj edukaciji sudjelovalo je 38 polaznika iz 6 organizacija civilnog društva te predstavnici partnera. Stručni suradnik je Vedran Soric.