Aktualno OG sada Ogulin

Raste broj oboljelih i u Ogulinu – danas bilježimo 10 novih slučajeva

U posljednjih 24 sata u Karlovačkoj županiji imamo 79 novih slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 (PCR)-198 testiranja. S područja grada Karlovca 57, Duga Resa 1, Ogulin 10, Ozalj 2, Slunj 1, Barilović 2, Bosiljevo 1, Josipdol 2, Lasinja 1, Plaški 1, Vojnić 1.
U Karlovačkoj županiji ukupno je do sada oboljelo 7658 osoba ( PCR).
U posljednjih 24 sata u Karlovačkoj županiji 36 osoba je pozitivno- brzi test za detekciju antigena (111 testiranja)-Karlovac 18 Duga Resa 5, Ozalj 7, Barilović 1, Netretić 3, Vojnić 1, Žakanje 1.
U Karlovačkoj županiji u posljednja 24 sata imamo ukupno 115 novih slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 (PCR+antigensko).

U bolnicama Karlovačke županije na današnji dan je hospitalizirano 57 COVID pozitivnih pacijenata (OB Ogulin-12, OB Karlovac-45). U posljednja 24 sata novoprimljeno je 9 COVID pozitivnih osoba ( OB Ogulin-3, OB Karlovac-6), a otpušteno je 5 osoba (OB Ogulin-2, OB Karlovac-3). Na respiratoru se nalaze 3 COVID pozitivna pacijenta. U posljednja 24 sata preminula je 1 COVID pozitivna osoba (OB Ogulin). Od početka pandemije u ustanovama su preminule ukupno 304 COVID pozitivne osobe, te 28 COVID pozitivnih osoba po izvješću mrtvozornika. Prosječna dob hospitaliziranih COVID pozitivnih pacijenata je 72 godine, a prosječna dob preminulih COVID pozitivnih osoba je 77. U samoizolaciji se nalazi 10 medicinskih sestara/tehničara, 3 ostalih zdravstvenih djelatnika te 2 nezdravstvena djelatnika.

Stanje u školama na dan – četvrtak 25.03.2021. :
Broj pozitivnih učenika OŠ: 31
Broj pozitivnih zaposlenika OŠ: 9
Broj razrednih odjela u samoizol: 19

Broj pozitivnih učenika SŠ: 29
Broj pozitivnih zaposlenika SŠ: 5
Broj razred. odjela u samoizolaciji: 14

U odnosu na srijedu:
u OŠ: +5 pozitivnih učenika i isti je broj pozitivnih zaposlenika

u SŠ: +6 pozitivnih učenika i +1 pozitivan zaposlenik

Od danas: kombinacija A+C

U samoizolaciji se u Karlovačkoj županiji nalaze 554 osobe.

Inspekcija SCZ Karlovac:područje grada Karlovca- ugostiteljski objekti:7- nisu utvrđene nepravilnosti.