Aktualno OG sada Ogulin

U tijeku su radovi na proširenju groblja i na izgradnji pomoćne zgrade iza mrtvačnice

Gradonačelnik Dalibor Domitrović, sa zamjenicima Ivanom Salopek Šumonja i Danielom Vukeljom,  obišao je groblje Sveti Jakov, gdje su u tijeku radovi na proširenju groblja i na izgradnji pomoćne zgrade iza mrtvačnice.

U svrhu proširenja groblja, prema južnoj strani se izvodi potporni zid kojim će se ublažiti padina groblja. Naime, teren iznad zida će se nasipati i poravnati, a prelazak s više na nižu razinu bit će osiguran stepenicama za pješake i rampom za kolica i invalide.

Projekt proširenja groblja izradio je Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva „OŽBOLT“ iz Gerova. U 2020. godini sklopljen je ugovor za izvedbu radova na izgradnji potpornog zida na groblju Sveti Jakov u Ogulinu – I faza nakon čega se, sukladno sredstvima osiguranim proračunom za 2020. godinu, pristupilo izradi potpornog zida br. 2 i br. 3.

Izvođenje radova je pri samom završetku, a kraj ove faze planiran je do 30. travnja ove godine.

U 2021. godini planira se izgradnja još jednog potpornog zida, a nakon toga slijedi nasipavanje i oblikovanje terena iza zida kojim će se proširiti groblje za 5 uzdužnih redova grobnih mjesta, uzdužne i poprečne staze te zelene površine.

Uz to s jugoistočne strane zidova, u nekoj od idućih faza gradnje, izgraditi će se i niše za urne sa pripadajućom pristupnom stazom.

Početkom ožujka ove godine pokrenut je postupak jednostavne nabave za izgradnju pomoćne zgrade iza zgrade mrtvačnice na groblju Sv. Jakov u Ogulinu sukladno glavnom projektu izgrađenom od tvrtke ARHI-PLUS d.o.o. iz Ogulina. Do kraja travnja predviđa se sklapanje Ugovora o javnim radovima, a rok za završetak je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Pomoćna prizemna zgrada bit će površine oko 49 m² i služiti će, umjesto postojećih drvnih i trošnih objekata, za spremište alata i opreme potrebne za ukop pokojnika.