Aktualno OG sada Ogulin

Dugovanja ogulinske bolnice premašila su 56 milijuna kuna!

Nedavno smo objavili članak o poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije, pod naslovom “Zdravstvo u minusu: Od 14 zdravstvenih ustanova u Karlovačkoj županiji, samo su četiri 2020. godinu završile u plusu“. U njemu  se među stalim navodi da je Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin, s prihodima od 57,836.296 i rashodima od 75,951.200 kuna, godinu završila  u minusu od 18,114.904 kune.

To su podaci za prošlu godinu, no nas je zanimalo i kakva je trenutna situacija, pa smo poslali upit osnivaču, Karlovačkoj županiji. U odgovoru se navodi ovako:

“DUG OBBBDRO NA DAN 20.04.2021. JE SLIJEDEĆI:

1. UKUPAN DUG IZNOSI 56.731.709
49.131.417,00 KN – OBVEZA PREMA HZZO ZA MANJE IZVRŠEN RAD
7.600,292,00 KN – PREMA DOBAVLJAČIMA

2. DUG PREMA VELEDROGERIJAMA JE:
2.463.928,00 KN

3. OSTALA DUGOVANJA JESU:
• OBVEZA ZA ŽIVEŽNE NAMIRNICE 130.578,00 KN
• OBVEZA ZA ENERGIJU 868.393,00 KN
• OBVEZA ZA OSNOVNA SREDSTVA 621.695,00 KN
• OBVEZA DR. ZDRAV. USTANOVAMA 234.663,00 KN
• OSTALE OBVEZE 2.362.131,00 KN

4. DUG ZA VODU IZNOSI 918.904,00 KN”.

Dakle, očito je da se dio ovih dugovanja gomilao kroz više godina i nisu sva nastala od jučer. Dio njih možemo shvatiti kao posljedicu generalnog nereda i nefunkcionalnosti zdravstvenog sustava, za što se, kao i u slučaju mnogih bolnica u Hrvatskoj, prstom treba uprijeti prema nadležnom ministarstvu. Ipak, prilično je nevjerojatno da se sada i u tolikim iznosima pojavljuju dugovanja za osnovne stvari poput hrane, energije, osnovnih sredstava ili primjerice vode! Stoga je logično da pitanje tko je za takvo dugovanje kriv, kako se dozvolilo da se toliko duga nagomila i što je radilo Upravno vijeće koje je županija postavila da kontrolira rad bolnice, ponovo uputimo na adresu osnivača, Karlovačke županije. Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

Bolnica po mjeri građana?

S obzirom da se  dio potraživanja, u iznosu od preko 900 tisuća kuna odnosi i na gradsku tvrtku Vodovod i kanalizacija Ogulin, upit ćemo uputiti i na tu adresu. Naime, dobro je poznato što se događa sa građanima koji svoje obveze plaćanja bilo koje usluge ne izvršavaju na vrijeme, pa nas zanima da li je moguće da zbog dugova, ogulinska bolnica ostane bez vode. Za kraj, parafrizirat ćemo jednu dosjetku koja je već dulje vrijeme popularna na društvenim mrežama, pa ćemo se zapitati: Da li je moguće da za bolnicu, koju su građani Ogulina izgradili  samodoprinosom  iz svojih plaća, sadašnji “upravljači” nisu u stanju platiti vodu?