Aktualno Županija

Tijekom vikenda 17 intervencija

Tijekom vikenda ŽVOC Karlovac evidentirao je 17 intervencija od čega je devet požara na
otvorenom prostoru na području Duge Rese, Generalskog Stola, Ozlja, Rakovice, Barilovića,
Slunja, Saborskog i Plaškog. Na navedenim intervencijama angažirano je ukupno 66 vatrogasaca i
21 vatrogasno vozilo.
Od ostalih intervencija, vatrogasci JVP Ogulin intervenirali su na prometnoj nesreći, a
zajedno s DVD-om Josipdol gasili su požar gospodarskog objekta. Požar pomoćnog gospodarskog
objekta gasili su i vatrogasci DVD-a Plaški, požare u objektu DVD Rakovica i DVD Slunj, a požar
automobila DVD Generalski Stol. Vatrogasci JVP grada Karlovca intervenirali su na dvije prometne
nesreće od kojih na jednoj zajedno s vatrogascima DVD-a Bosiljevo.