Aktualno OG sada Ogulin

Obavijest korisnicima o dostavi podataka o visini inozemne mirovine radi isplate COVID-19 dodatka

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 (NN 39/21) uređena je isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja mogu ostvariti pod sljedećim uvjetima:

da im ukupno mirovinsko primanje u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, isplaćeno za ožujak 2021., ne prelazi netoiznos od 4.000,00 kn
da Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostave dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja za ožujak (potvrda banke ili izvod iz bankovnog računa iz kojeg se vidi iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za ožujak 2021. ili potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za ožujak 2021. u netoiznosu).

Dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja korisnici su obvezni dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u razdoblju od 3. svibnja 2021. do najkasnije 30. lipnja 2021.
Dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja korisnik može dostaviti putem online obrasca (koji će biti dostupan od 3. svibnja na stranicama HZMO-a) odnosno poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta uz tiskanicu,  koja se može dobiti u ispostavi u Ogulinu.

Korisnicima mirovine kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi neto iznos od 4.000,00 kn, jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u srpnju 2021. godine.

(*iz država s kojima Republika Hrvatska primjenjuje uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili s kojima ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju)