Aktualno OG sada Ogulin

Ivana Salopek Šumonja, kandidatkinja je iz Ogulina za zamjenicu župana

Ivana Salopek Šumonja, aktualna zamjenica gradonačelnika grada Ogulina iz redova SDP-a, kandidirat će se na lokalnim izborima za zamjenicu župana. Jedina je kandidatkinja iz Ogulina za ovu funkciju, pa smo joj uputili nekoliko pitanja.
Što Vas je motiviralo da se pred 4 godine kandidirate za zamjenicu gradonačelnika?

“S obzirom na narav svog posla koji je podrazumijevao kontakte sa velikim brojem ljudi, a sagledavajući njihove probleme, spoznala sam da grad u kojem živim i radim nije u dovoljnoj mjeri pružao prostora i slobode ljudima s novim idejama i vizijama.
Stvari se mogu i moraju mijenjati. Svatko od nas treba biti aktivni dionik društvene zajednice te svojim vlastitim doprinosom te sinergijom s drugim ljudima pokušati ostvariti rezultate na dobrobit zajednice.
Vjerovala sam da u Ogulinu postoje ljudi iskrenih i dobrih namjera koji znaju i mogu promijeniti stvari na bolje. Upravo to me motiviralo da se 2017. godine priključim timu ljudi na čelu sa Daliborom Domitrovićem, te smo zahvaljujući povjerenju i vjeri naših sugrađana u prilici rezimirati četverogodišnje planove i rezultate našeg rada”.

Jeste li zadovoljni učinjenim ili biste nešto drugačije radili da idete od početka?
“Zadovoljna sam onim što je učinjeno u ovom mandatu za koji slobodno mogu reći da nije trajao 4 već 2,5 godine. Ovo iz razloga što smo se u proteklom razdoblju suočavali sa čitavim nizom problema koji su nam oduzeli dragocjeno vrijeme i prolongirali neke planove i projekte koji bi već mogli biti završeni. Kriza vlasti, ponovljeni izbori za gradsko vijeće, nesuradnja sa tadašnjim političkim partnerima, elementarne nepogode, COVID-situacija, samo su neki od značajnih faktora koji su nam trošili energiju i vrijeme. Usprkos svemu tome rezultati su vidljivi. Naravno da sam samokritična i smatram da se uvijek može više i bolje”.

Uveli ste kao gradska vlast novi način komunikacije s gradskim tvrtkama i ustanovama, održavanjem redovitih kolegija s njihovim direktorima, to je nažalost prekinula korona?
“Smatram da je redovita i aktivna komunikacija kako na razini gradske uprave tako i na razini gradskih tvrtki i ustanova bitan segment u funkcioniranju svih nas.
Ponedjeljkom redovno održavamo kolegije u gradskoj upravi dok su kolegiji sa tvrtkama i ustanovama održavani jednom mjesečno. Ravnatelji i direktori gradskih tvrtki i ustanova podnosili su izvješća o proteklom razdoblju te izlagali rezultate svog rada, planove i probleme s kojima su se susretali. Situacija sa COVID krizom rezultirala je da se kolegiji u posljednjih nekoliko mjeseci nisu održavali skupno, ali to nije utjecalo na kvalitetu i dinamiku naše komunikacije koja je i dalje na svakodnevnom nivou”.

Sada se kandidirate za zamjenicu župana. Zašto?
“Pri kraju sam mandata na dužnosti zamjenice gradonačelnika grada Ogulina. Navedena funkcija pružila mi je određeno iskustvo djelovanja u izvršnoj vlasti te otvorila nove spoznaje i vidike koje sada želim prenijeti na novu razinu. U Ogulinu smo primjer kako se ustrajnim i vrijednim radom mogu postići rezultati. Zašto to ne bismo preslikali i na županiju?”

Ivana Salopek Šumonja 44Kako ocjenjujete stanje u zdravstvu naše županije?
“Stanje u zdravstvu na razini cijele države pa tako i Karlovačke županije je usudila bih se reći alarmantno. Dugovi u zdravstvu su svakim danom sve veći, upitna je opskrba lijekovima, ne plaćaju se obaveze prema dobavljačima, kronično nam nedostaje liječnika i medicinskog osoblja i sl.
Od 14 zdravstvenih ustanova koje su pod ingerencijom Karlovačke županije,  samo 4 su poslovale pozitivno. Ogulinska bolnica je u najvećim problemima, jer njen trenutni dug iznosi 56 milijuna kuna! U sličnim problemima su i Opća bolnica Karlovac i Specijalna bolnica Duga Resa.
Što čini županija po tom pitanju? Što čine ravnatelji i upravna vijeća tih ustanova? Koliko to ima utjecaja na kvalitetu zdravstvene skrbi za naše sugrađane?
Smatram da građani zaslužuju odgovore na ta pitanja ali o tome se sustavno šuti i ne nude se konkretni prijedlozi i rješenja problema! Pitam se je li to bolnica po mjeri građana?”

Što je sa školstvom?

“Ulaganje u obrazovanje mora biti u temeljima svakog društva. Stvoriti uvjete sigurnog boravka djece u školama, održavanje nastave u jednoj smjeni, osiguravanje sredstava za rad učiteljima, nastavnicima i profesorima na svim razinama od osnovne do srednjih škola osnovni su preduvjet rada i napretka u tom segmentu. Opremljenost škola u svim segmentima treba pratiti nove razine tehnologije, a sanitarni uvjeti u vrijeme vladajuće pandemije trebaju biti na višoj razini”.

Kakav je položaj Ogulina u našoj županiji? Naime, odnosi sa bivšim županom Jelićem nisu baš bili idealni, kako je sada, nakon što je na čelo došla Martina Furdek Hajdin?.
“Odnos županije prema Ogulinu bio je sveden na osobne odnose i promišljanja tadašnjeg župana Damira Jelića. Očito je da je tu bilo opstrukcije i ignoriranja Ogulina, s obzirom na različitu političku opciju. Kolegiji župana koje je provodio obilazeći gradove i općine Karlovačke županije bili su usmjereni ka osobnoj promociji i skupljanju tuđih projektnih ideja i planova te njihovom kompilacijom u projekt „ 407 za 047“. Župan Damir Jelić 2020. godine podnio je ostavku na funkciju župana a da nikada nije objasnio stvarni razlog tome?
Nakon ostavke Damira Jelića dužnost je silom prilika preuzela njegova zamjenica Martina Furdek Hajdin. Kako je to i sama izjavila, ostavka župana bila je jedno šokantno iskustvo i smatram da nije bilo lako 9 mjeseci prije isteka mandata i lokalnih izbora preuzeti teret na sebe. U tom razdoblju pa do sada održano je nekoliko radnih sastanaka.i s š

Odnos sa ŽUC-om nisu sjajni?
“Stjepan Turković, direktor Županijske uprave za ceste, uoči svakih lokalnih izbora nabaci koju sliku sa prometnica u Ogulinu, te uz popratno mahanje dokumentacijom sipa očito prazna obećanja kako će se jednog dana zaista desiti popravak i sanacija Molinarijevog mosta, propusta na potoku Ratković i sl.
Naravno da od svega ništa nije učinjeno već je u nadležnost Grada Ogulina u ožujku ove godine preneseno dio cesta koje su prije bile u nadležnosti ŽUC-a i to bez ikakvog prethodnog znanja i razgovora sa službama u gradu. To su prometnice koje su u vrlo lošem stanju pa zaključujem da je cilj bio riješiti se brige i prebaciti ju na Grad.
Bez znanja i potrebnih obavijesti gradu i policiji, te bez osiguravanja alternativnog pravca za kretanje kamiona nosivosti veće od 20t, na mostu u Lomostu postavljen je prometni znak zabrane prelaska teretnih vozila nosivosti veće od 20t. S obzirom se radi o jedinom pravcu koji je do tada služio za pristup poduzetničkoj zoni bio je to udarac i na gospodarstvo grada.
Nakon postavljanja prometnog znaka zatražili smo dostavu elaborata o stanju mosta koji bi opravdao navedene postupke te smo isti zaprimili tek mjesec dana poslije. U elaboratu stoji da je most u vrlo lošem stanju te se nalaže njegovo uklanjanje i izgradnja novog!. A zašto je most u lošem stanju? Pa zato što ga ŽUC nije održavao! Dakle, još jedan primjerak nerada i nemara i prebacivanja odgovornosti.
Ali nema veze gospodo, samo vi prebacujte ono što sami niste u stanju izgraditi i sanirati. Vjerujem da ste shvatili da smo mi ekipa koja radi i gradi i da ćemo usprkos svemu poduzeti sve da i taj posao odradimo!”