Aktualno Županija

ŽUC na gradove i općine “prebacio” 200 km prometnica, gradonačelnica Lipšinić: Prekategorizacija javnih cesta nije napravljena u skladu sa zakonom

Preko noći gotovo 200 kilometara prometnica pod ingerencijom Županijske uprave za ceste Karlovac našlo se „na vratima“ općina i gradova. Naime, novom kategorizacijom javnih cesta Ministarstva prometa, ŽUC Karlovac riješio se 58 lokalnih i županijskih cesta, koje su tako „utrpane“ gotovo svim jedinicama lokalne samouprave na održavanje. Najviše je na upravljanje dobio Grad Ozalj, 32 km prometnica, a to su dionice Sv.Gera – Sekulići – Kuljaji – Radatovići 8,634 km, L34001 – Dragoševci – Liješće – R.Slovenija 3,730 km, D228 – Durlinci – Police 3,221 km, L34028 – Veliki Erjavec – Svetice – Mali Erjavec 7,242 km, D6 – Mali Modruš Potok – Piščetke – Grdun – Ž3144 3,444km, L34033 – Završje – Tomašnica – Ž3144 3,045km, L31185 – A.G.Grada Karlovca – Budrovci – 2,172km, L31185 – A.G.Grada Karlovca – G.Pokupje 0,292km.

Kako je u razgovoru za KAportal potvrdila gradonačelnica Gordana Lipšinić, o namjeri prekategorizacije nisu dobili nikakvu najavu od ŽUC-a, s kojim inače aktivno surađuju u zadnja dva mandata, a niti, nažalost, od gosp. Stjepana Zoretića, predstavnika Grada Ozlja u Nadzornom odboru Županijske uprave za ceste. U Gradu Ozlju mišljenja su da prekategorizacija nije napravljena u duhu Zakona o cestama, koji prilično precizno definira koji su kriteriji po kojima neka cesta ima karakter nerazvrstane, lokalne, županijske, te se Grad aktivno uključio u preispitivanje prihvatljivosti ovakovog “rješenja”.
– Razumijemo probleme u financiranju cesta u nadležnosti ŽUC-a, puno smo puta o tome raspravljali s ravnateljima. To i je razlog zašto je Grad odlučio i aktivno sudjelovao u sufinanciranju obnove županijskih cesta na području Ozlja i zašto smo bili, usudim se reći, razuman i poželjan partner ŽUC-u. Teže razumijemo, ponavljam, naročito jer smo cijelo vrijeme maksimalno partnerski pomagali ŽUC-u, da nismo o namjeravanoj prekategorizaciji županijskih u nerazvrstane ceste imali nikakvu informaciju unaprijed, jer za preuzimanje brige o 30 km cesta koje su redom u katastrofalnom stanju, valjalo je predvidjeti ozbiljna sredstva za njihovo redovno održavanje u proračunu za 2021.godine, a o sredstvima za neku ozbiljniju rekonstrukciju, koja je na svima redom nužna, da ne govorimo, ističe gradonačelnica Lipšinić, naglašavajući pritom aktivnu financijsku participaciju Grada kod rekonstrukcija županijskih cesta.

– Primjerice, cesta Ozalj – Police – Kamanje i cesta preko Vrškovca, cesta preko Donjeg Oštrog Vrha, cesta kroz Zajačko Selo, a najnovije cesta kroz Trg. Za cestu u Vrškovcu, podsjetiti ću ozaljsku javnost, Grad je još 2014. godine sam riješio prekategorizaciju ceste iz nerazvrstane u lokalnu, a kako bi se za istu mogli javiti na natječaj, na kojem smo osigurali sredstva u visini od cca 800 tisuća kuna za sanaciju klizišta na ulazu u selo, koje je bilo aktivno 30-ak godina, a za koje u to vrijeme zbog ograničenog proračuna, nije postojala niti najmanja šansa da bude sanirano iz sredstava Grada. Kasnijih godina, Grad je sufinancirao i radove na nastavku sanacije ove važne, najkraće veze Žumberka i Vivodine s državnom cestom DC 228 i centrom Ozlja, prometnice kroz selo Vrškovac, od financiranja potpornih zidova i sufinanciranje rekonstrukcije kolnika.Osim toga, gradonačelnica Lipšinić napominje kako Grad Ozalj cijelo vrijeme vrlo aktivno radi na osiguravanju financijske potpore i od Hrvatskih cesta za rješavanje prometnih problema na području grada Ozlja, ne dijeleći pri tome prometnice „po kategorijama“, već se vodeći isključivo logikom da sve prometnice služe građanima i da je građanima potpuno nebitno koje je kategorije koja od prometnica.

– Tako smo netom osigurali sklapanje dva Sporazuma s Hrvatskim Cestama, ukupne vrijednosti cca 10 milijuna kuna, za rekonstrukcije dviju županijskih cesta, i to ŽC 3296 Ozalj – Boševci – Dvorišće Ozaljsko, s novom dionicom ceste preko „Mosinja“ i ŽC 3297 Ozalj – Podbrežje – Zorkovac – Mahično. Ovaj dogovor s Hrvatskim cestama postignut je jer smo uspjeli dokazati, da su ove dvije ŽUC-ove dionice alternativne ceste za državnu cestu DC 228, ukoliko bi došlo do njezinog mogućeg privremenog ili povremenog zatvaranja uslijed raznih nepredviđenih događaja. Nije bilo ni lako ni brzo, a presudno je za funkcioniranje prometa prema Ozlju i kroz Ozalj, napominje gradonačelnica Lipšinić, dodajući pritom kako nova kategorizacija cesta ovo nije samo problem Ozlja već svih jedinica lokalne samouprave Karlovačke županije.

– Vjerujem i očekujem da svi možemo računati na angažiranu „zaštitu“ Karlovačke županije. Radovalo bi me čuti da se na tome već počelo nešto raditi, poručuje gradonačelnica.

Inače, KAportal je o novoj prekategorizaciji 200 km javnih cesta na području županije, tražio pojašnjenja od Županijske uprave za ceste Karlovac, tražeći pritom odgovor na čiju je inicijativu došlo do “sporne” prekategorizacije, kako će se ona odraziti na proračun ŽUC-a, te posljedično znači li to veća ulaganja u modernizaciju preostalih lokalnih i županijskih cesta. No, do objave ovog članka odgovore nismo dobili. (KAPortal)