Aktualno OG sada Ogulin

Odobrena sredstva za projekt “Odrastimo sretni”

Vijeću srpske nacionalne manjine grada Ogulina odobreno je 88.387,50kn za projekt “Odrastimo sretni” kojim će biti financirana kupnja sprava za dječja igrališta na ruralnom području. Ideju za pokretanje ovog projekta inicirao je član manjinskog vijeća i gradski vijećnik Neven Vujnović koji je i izradio projektnu prijavu. Projekt je financiran u okviru kapitalnih investicija Srpskog narodnog vijeća.
Ovim projektom planirana je kupnja ljuljački, klackalica i tobogana u vrijednosti 88.387,50 kn, a ugradnja je predviđena u Drežnici, Jasenku, Musulinskom Potoku, Vitunju, Brestovcu, Otoku Oštarijskom i Ponikvama. Projekt je financiran u 100% iznosu.

Kako nam je rekao Neven Vujnović, biti će nabavljene najkvalitetnije aluminijske igračke poput onih u gradskom parku u središtu grada i ugrađene u ona mjesta gdje postoji potreba za istim, a igrališta će sigurno označavati centar mjesta i mjesto okupljanja djece. Lokacija ugradnje kao i izradu temelja odraditi će sami mještani po uputama i nacrtima proizvođača opreme.
Ovaj projekt je nastavak dugogodišnje suradnje sa SNV-om putem koje su sufinancirani projekti poput obnove mjesnog doma u Ponikvama, a u 2020. je odobreno 50.000,00 kn za ulaganje u zgradu DVD-a Jasenak i 50.000 za zamjenu stolarije na zgradi mjesnog odbora Drežnica. Nadamo se i nastavku ovakve suradnje na sreću svih.