Aktualno Županija

188 milijuna kuna za čišćenje od mina

Od mina će biti očišćeno 17,1 četvorna kilometra šuma i šumskog zemljišta. Radi se o najvećem projektu razminiranja Hrvatske ikada – piše Radio Mrežnica.

Za razminiranje i zaštitu šuma na kršu Natura 2000 u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – Karlovac Karst, odobreno je više od 188 milijuna europskih kuna. Radi se o projektu Hrvatskih šuma i MUP-a ukupno vrijednom 231,2 milijuna kuna što je najveći projekt razminiranja ikada uz najveće financijsko učešću Europske unije u razminiranju Hrvatske.

-Projektom će se razminirati ukupno 17,1 četvorna kilometra šuma i šumskog zemljišta. Time će se osigurati siguran javni pristup područjima u kojima su prisutni eksplozivni ostaci rata ili se sumnja na njihovu prisutnost, bit će omogućeno održivo upravljanje i zaštita šuma, odnosno nesmetana provedba šest šumskogospodarskih planova. U skladu sa strogim načelima održivog upravljanja šumama ostvarit će se i preduvjeti za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000.
Osim za razminiranje, ovim projektom osiguran je i bespovratni novac za nabavku tri terenska vozila za Ravnateljstvo civilne zaštite te obnovu protupožarnih šumskih puteva, šuma i šumskog zemljišta. (Opširnije na Radio Mrežnica)