Aktualno OG sada Ogulin

Ogulinski krizmanici

Danas je na otvorenom, kraj  Župne  crkve  Sv. Križa 80-oro učenika osnovnih škola primilo sakrament krizme, koji im je udijelio mons. Marinko Miličević, generalni vikar Gospićko-senjske biskupije.

Po nauku Katoličke crkve, na krizmi katolici primaju na sebe Duha Svetoga kojeg je Isus obećao.
Katoličko je vjerovanje da obred u kršćanima usavršuje i dopunjuje unutarnju sličnost s Isusom Kristom što im je darovana na krštenju, te ih ispunjuje ljubavlju da bi u događajima i ljudima koje susreću mogli prepoznati Božju prisutnost i Božji poziv da se neprestano što dosljednije uključuju u izgradnju novoga, Božjega svijeta. Priopćuje im osobitu snagu Duha Svetoga da kao pravi svjedoci Kristovi, riječju i djelom, šire i brane vjeru, da hrabro ispovijedaju ime Kristovo i nikada se ne stide njegova križa.
Sakrament Svete potvrde ili Krizme zajedno s krštenjem i euharistijom čini cjelinu “sakramenata kršćanske inicijacije”. Time je ovaj sakrament nužan za primanje Kristove milosti.

Potvrda, kao što i samo ime govori, je sakrament kojim osoba potvrđuje svoju vjeru i svoju pripadnost Crkvi. Osim krizmanika, na svetoj su misi bili i brojni roditelji, kumovi i prijatelji.