Aktualno Županija

Tijekom vikenda devet intervencija

Tijekom vikenda ŽVOC Karlovac evidentirao je devet intervencija. JVP grada Karlovca
bilježi četiri tehničke intervencije i požar na otvorenom prostoru. Vatrogasci DVD-a Duga Resa su
otvarali stan, a zajedno s DVD-om Stara Sela gasili su dva požara dimnjaka. Požar dimnjaka bilježi
i DVD Slunj.