Aktualno OG sada Ogulin

Sanacija odlagališta otpada Sodol

U Gradskoj upravi održan je sastanak vezan uz aktivnosti na sanaciji odlagališta otpada Sodol, s ciljem da se gradonačelnika Dalibora Domitrovića  upozna s tijekom izvođenja radova na preslagivanju postojećeg otpada na odlagalištu komunalnog otpada “SODOL” te o mogućim načinima završetka ove faze radova, a sukladno sklopljenom Ugovoru za izvođenje radova na sanaciji odlagališta otpada Sodol u Ogulinu -preslagivanje otpada sa Izvođačem radova tvrtkom Opera group d.o.o. iz Zagreba.
Zaključeno je da su svi do sada obavljeni radovi izvršeni planiranom dinamikom i u planiranom opsegu. S obzirom na mogućnosti, na prijedlog ovlaštenih nadzora i u skladu s propisima o javnoj nabavi, dogovoreno je da se izvedu i naknadni radovi koji se odnose na odlagališnu prometnicu, te da se završetak izvođenja svih radova planira zaključno s 31.07.2021. godine.
Sastanku su uz gradonačelnika Dalibora Domitrovića bili nazočni i predstavnici izvođača Mario Mlinar i Dario Lipošćak, nadzorni inženjer građenja Dragutin Jakšić, geodetski nadzor Dragan Furić, projektantski nadzor Martina Cvjetičanin, predstavnik SKG d.o.o. Dario Marković, te predstavnici Grada Ogulina, Dubravka Salopek i Zdravko Božičević.