Aktualno OG sada Ogulin

Gradonačelnik Domitrović imenovan počasnim predsjednikom udruge Žene spisateljice

Održana  je prva opća skupština udruge Žene spisateljice, osnovane s ciljem formiranja i certificiranja nove europske kulturne rute pod nazivom Ruta spisateljica (eng. Women Writers Route, WWR) pri Institutu za kulturne rute Vijeća Europe.
Opća skupština udruge održana je putem aplikacije Zoom, a prisustvovala je većina trenutačnih članova udruge (predstavnici ustanova i gradova). Među njima je bio i  Dalibor Domitrović, gradonačelnik grada Ogulina, koji je ujedno i prvi grad koji se pridružio ovoj udruzi, te Tihana Turković uime  Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke, koji je nacionalni koordinator za implementaciju ove Rute u Hrvatskoj.

Na ovoj je skupštini imenovana i predsjednica Udruge,  Andreja Rihter, koja je ujedno i direktorica Foruma slavenskih kultura. Na njen prijedlog gradonačelnik Domitrović imenovan je počasnim predsjednikom udruge, zbog potpore koje je Grad Ogulin iskazao za rad i razvoj ove Rute.

Na čelo znanstvenog vijeća izabrana je Katja Mihurko Poniž, a za predsjednicu programskog vijeća izabrana je Tihana Turković.

Na skupštini je usvojen i program rada obaju vijeća, kao i financijski plan udruge.
Daljnjim uključivanjem grada Ogulina i Ivanine kuće bajke kroz rad programskog vijeća, koji je započela bivša ravnateljica Ivanine kuće bajke Ankica Puškarić, nastavit će se promocija  grada Ogulina i Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke, ne samo u našoj domovini, nego i u svijetu.