Aktualno OG sada Ogulin

Odluka o raspodjeli sredstava za udruge

Gradonačelnik Grada Ogulina, donio je odluku o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Ogulina po Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi, udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih udruga od interesa za Grad Ogulin za 2021. godinu.

Odluka  je objavljena na web stranici Grada Ogulina, a tko je koliko dobio pogledajte na linku.

Sredstva su osigurana u gradskom proračunu.

iz područja SOCIJALNE SKRBI

iz područja UDRUGE PROIZAŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA

iz područja OSTALE UDRUGE