Aktualno Županija

Poništena javna nabava za projektiranje i izvođenje radova CGO Babina gora

Procijenjena vrijednost nabave bila je 179,9 milijuna kuna, tri pristigle ponude višestruko veće, od 360 do 461 milijun kuna, ipak je prihvaćena najniža kao najpovoljnija, ali onda je uslijedila žalba jednog od ponuđača i odluku o odabiru poništila je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, prenosi KAportal.

Koji je ključni razlog i što se može dalje događati, opširnije čitajte na KAportalu.