Aktualno Županija

Devet vatrogasnih intervencija

U protekla 24 sata ŽVOC Karlovac evidentirao je devet intervencija, od čega je pet požara
na otvorenom prostoru na području Karlovca, Slunja i Cetingrada. Na navedenim intervencijama
angažirana su ukupno 22 vatrogasca i devet vatrogasnih vozila.
Od ostalih intervencija, evidentirane su dvije tehničke intervencije, sanacija prometnice i
požar na odlagalištu otpada.