Aktualno Županija

Vatrogasci intervenirali u pet navrata

U protekla 24 sata ŽVOC Karlovac evidentirao je pet intervencija, od čega su tri požara na otvorenom prostoru na području Karlovca, Josipdola i Vojnića. Na navedenim intervencijama
angažirano je ukupno 11 vatrogasca i četiri vatrogasna vozila.
Od ostalih intervencija, JVP grada Karlovca bilježi dvije intervencije zbrinjavanja životinja.