Aktualno Županija

Prema proračunskoj transparentnosti Karlovačka županija i većina njezinih lokalnih jedinica ocijenjena peticom

Ipak neke općine opet zapinju na ovom testu – donosi KAportal.

Po proračunskoj transparentnosti svi gradovi u Karlovačkoj županiji zaslužili su peticu, kao i većina općina, osim Saborskog i Plaškog (tri) te Krnjaka i Barilovića (četiri).

Institut za javne financije predstavio je u ponedjeljak, 5. srpnja, rezultate sveobuhvatnog istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina. Kao i u dosadašnjim istraživanjima, županije su se pokazale kao najtransparentnije jedinice, a po prvi puta prosjek svih županija je 5,0. (opširnije KAportal)