Aktualno OG sada Ogulin

Aktivni oporbeni vijećnici

Druga sjednica ogulinskog Gradskog vijeća počela je Aktualnim satom. Otvorila ga je vijećnica HDZ-a Anđelka Salopek zanimajući se za grijanje sportske dvorane Ivica Cindrić Piva, koje unatoč najavama gradonačelnika, još nije riješeno. Zanimao ju je i program Zaželi 2, odnosno javni poziv za prijavu, za koji smatra da nije transparentan. Gradonačelnik Domitrović ju je podsjetio da se oko grijanja već duže vrijeme vode prepucavanja i iznesen je čitav niz laži o projektu grijanja, kao što je ona da se Grad odbio priključiti na grijanje. EU projekti poznaju samo čisto vlasništvo, a problem je što je dvorana u vlasništvu Grada, a škola u vlasništvu Karlovačke županije. Isprojektirana je kotlovnica na plin, na natječaj su stigle dvije ponude, a utvrđeno je da je rok isplativosti oko 60 godina, pa su javnu nabavu poništili. Program Zaželi 2 ima svog voditelja i komponentu vidljivosti, a korisnika čak nije ni bilo dovoljno.

Matija Palalić (HDZ) zatražio je popis svih EU projekata koji se provode i njihovih voditelja, a zanimao se i u kojoj su fazi provedbe. Pitao je i kakav je status teniskog igrališta pred stadiona NK Dobre. Iz odgovora se doznalo da je u tijeku 14 projekata, a provedbena su tijela za njih Gradu Ogulinu dužna čak 5,8 milijuna kuna. Za igralište nema adekvatnog tehničkog rješenja, ali se priprema kompletnija dokumentacija za uređenje Doma Sv. Petar i okoliša, koja će biti prijavljena na EU fondove.

Josip Puškarić (HDZ) nije zadovoljan održavanjem gradskih groblja, posebno u Ogulinskom Zagorju, a iz odgovora gradonačelnika Domitrovića smo čuli da je ono do sad bilo nelegalno spojeno na gradski vodovod, što znači da se voda krala!

Marin Puškarić (DP) zahtijevao je isključivo pismeni odgovor o “Ljetu u Ogulinu”, upitavši što je konkretno učinila Turistička zajednica, a zanimala ga je i cijena vode, te koje su osobe zaposlene u Vodovodu i kanalizaciji i koliko je to koštalo. Smatra da je Domitrović (SDP) doživio potpuno političko preobraćenje, što je gradonačelnik  demantirao, napomenuvši da je protiv bivše uprave Vodovoda i kanalizacije podnesena kaznena prijava i da se odmah pristupilo sanaciji gubitaka. Predstavnici Hrvatskih voda pohvaljuju ogulinski projekt i tek kad se smanji gubitak moći će se govoriti i o smanjenju cijene vode.

Zlata Kurelac (HDZ) pitala je li općina Plaški podmirila obveze za projekte Recikliraj za bolje sutra i mobilno reciklažno dvorište, a doznalo se da dug iznosi oko 20 tisuća kuna.

Milan Sabljak (HDZ) zanimao se za stanje u NK Ogulinu i navodnim razilaženjima sa Školom nogometa, te se osvrnuo na problem isključivanja grijanja većeg broja stanova u Vijencu Ive Marinkovića.
“NK Ogulin smo 2017.g. zatekli u dugovima i raspadom sustava, dok je Škola radila dobro. Na moju molbu klub je preuzeo Bojan Prebežić, a porezni dugovi bivše vlasti su vraćeni. Imam informaciju da je predstavnik Škole nogometa raskinuo vezu sa NK Ogulinom, no ne znam zašto i kakve su mu namjere”- odgovorio je gradonačelnik Domitrović, najavivši zajednički sastanak sa roditeljima i igračima, koji će se održati uskoro. Što se grijanja tiče, postojeća kotlovnica nije rješenje, a inzistirat će se na plinofikaciji naselja.

Ivica Porubić (HDZ) zanimao se što je sa sanacijom Šetališta Krlenac, te je li moguće postavljanje javne rasvjete u nastavku ceste prema Vražjem prelazu. Drugo pitanje odnosilo se na naselje Žegar 1 i rekonstrukciju tamošnje prometnice.

“Ured za graditeljstvo naše županije ne dozvoljava gradnju u punom profilu, pa smo krenuli u izmjenu projekta rekonstrukcije, a rasvjeta u produžetku je moguća ako se postavi trafostanica, što je prilično skupo. Cesta je uska i nisu riješeni imovinsko pravni odnosi, ali ma potrebe za tim i radit ćemo na tome da se  rasvjeta postavi”-odgovorio je Domitrović, zaključivši na kraju da se ŽUC nije iskazao u brizi za prometnice.