Aktualno OG sada Ogulin

U tijeku su radovi na održavanju cesta

Gradonačelnik Dalibor Domitrović obišao je teren gdje se izvode radovi na održavanju gradskih cesta. Trenutno su u tijeku radovi u Mjesnom odboru Otok Oštarijski. S gradonačelnikom u obilasku su bili njegov zamjenik Daniel Vukelja i predsjednik Mjesnog odbora Zlatko Mrvoš.

Na prometnici oznake L-222, koja spaja Dobriće s državnom cestom D-42, rješava se višegodišnji problem zadržavanja oborinskih voda na kolniku zbog kojeg su mještani, da bi došli do svojih kuća, vozilima morali prolaziti kroz „jezero“ koje se tu formiralo prilikom svake kiše.

Prometnica oznake L-344, u Šeganima, nakon više desetljeća neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji su kočili radove, konačno je dobila asfaltni zastor. Mještani, od kojih se neki bave iznajmljivanjem apartmana, godinama su tražili od gradske vlasti da se ova prometnica asfaltira.

Rebalansom proračuna Grada Ogulina za ovu 2021. godinu, koji je usvojen na prošloj sjednici Gradskog vijeća, za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta namijenjeno je 1,7 milijuna kuna.

Obzirom da Grad Ogulin u svojoj nadležnosti ima više od 300 kilometara prometnica, a uz to je dodatno s Županijske uprave za ceste na Grad Ogulin prebačeno još pet vrlo loše održavanih prometnica, financijske potrebe za održavanje prometnica su znatne. Primjerice, samo sanacija mosta u Lomostu, koji je nedavno „dekretom“ prebačen s ŽUC-a u nadležnost Grada Ogulina, procijenjena je na oko 2 milijuna kuna.

Ukupno za održavanje komunalne infrastrukture, u što je uključena rezidba i košnja uz prometnice, održavanje čistoće javnih površina, zimska služba, tekuće i investicijsko održavanje, javna rasvjeta i ostala tekuća održavanja javnih površina, rebalansom proračuna za 2021. godinu planirano je 9,25 milijuna kuna. Za usporedbu, putem komunalne naknade koju plaćaju građani, a koja je namijenjena za tu svrhu, Grad uprihoduje oko 2,75 milijuna kuna. Manjak, odnosno razlika, se pokriva iz drugih prihoda Grada.