Aktualno Županija

Pojedina područja Karlovca, Ogulina i općine Barilović još nisu u cijelosti zaštićena od poplava

Županica Martina Furdek Hajdin sudjelovala je na sastanku sa direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem. Sastanku je nazočila i zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca Ivana Fočić, te se razgovaralo o trenutnom stanju projekata zaštite od poplava na karlovačkom području.

Pojedina područja grada Karlovca, grada Ogulina i općine Barilović još nisu u cijelosti zaštićena od poplava. U razdoblju od 2014. do 2018. godine, na širem području zabilježeno je deset (10) pojava velikih voda, a prosječne godišnje direktne i indirektne štete od poplava iznose oko 38 milijuna eura. U cilju zaštite navedenog područja pokrenuti su projekti ˝Sustav zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe – karlovačko i sisačko područje˝ i “Projekt zaštite od poplava grada Ogulina”. Procijenjena vrijednost investicije za karlovačko i sisačko područje iznosi 1,68 milijardi kuna te se sastoji od 11 mjera. Procijenjena vrijednost projekta za ogulinsko područje iznosi 186,2 milijuna kuna te su radovi započeli u ožujku 2019. godine.

Na sastanku u Hrvatskim vodama, direktor Đuroković izvjestio je županicu Martinu Furdek Hajdin i zamjenicu Ivanu Fočić o aktivnostima u Mjeri 2, čija se realizacija očekuje početkom listopada ove godine.