Aktualno Psihopomoć Zdravlje

Psiholog Ivan Sušanj – MODERNE OVISNOSTI (1.dio)

Kad govorimo o ovisnostima obično su nam prve asocijacije na ovisnost o psihoaktivnim tvarima, alkoholu ili cigaretama. Suvremeno društvo prate brojne promjene u svim područjima života pa tako i kada je u pitanju problem ovisnosti. Moderne ovisnosti više nisu povezane sa štetnim supstancama već prvenstveno s ponašanjima kojima robujemo, a koja sve više nalikuju opsesijama. U današnje vrijeme imamo cijelu lepezu novih ovisnosti. Neke od njih su: ovisnost o televiziji, mobitelima, računalima, video igrama, adrenalinu, društvenim mrežama…. Moderne ovisnosti su kompleksno područje budući da ih je teško do kraja definirati upravo zato što nisu povezane sa zloupotrebom tvari. One kao takve nemaju jedinstvenu definiciju kao ni jedinstvenu podjelu na različite oblike/vrste, jer je riječ o relativno novom fenomenu koji se svakim danom sve više proučava i širi. Od svoje pojave internet je postao neizostavni dio svakodnevice većine ljudi, postao je sastavni dio naših života te s vremenom je radikalno promijenio način i kvalitetu našega života te nam je u današnje vrijeme postalo nezamislivo živjeti bez interneta. Upotreba interneta je u stalnom porastu, osobito među mladim osobama, pa je samim time vremenom počeo rasti interes i za potencijalne štetne učinke koje prekomjerna upotreba interneta može imati. Ovisnost o internetu je od svibanj 2013.g. službeno na listi mentalnih poremećaja. Svrstan je u međunarodnu klasifikaciju bolesti kao još jedan specifični “poremećaj kontrole impulsa”. U poremećaje kontrole navika i nagona spadaju: patološka sklonost kockanju, patološko potpaljivanje vatre (piromania), patološka sklonost krađi (kleptomania), trichotillomania (manija čupkanja kose) i poremećaj kontrole poriva, neodređen, kao dio slike poremećaja svrstanih u druga poglavlja npr. patološko kupovanje (oniomania), internet-ovisnost (net-addiction). Svi navedeni poremećaji karakterizirani su povećanom napetošću prije i osjećajem olakšanja i zadovoljstva za vrijeme i nakon izvršenja radnje, koja je bez vidljivog motiva, a kojom je osoba stalno preokupirana. Često ponavljanje direktno šteti materijalnim, radnim, socijalnim i obiteljskim uvjetima pacijenta. Kada govorimo o ovisnosti o internetu valja istaknuti da taj pojam podrazumijeva više ovisnosti: ovisnost o samom mediju te ovisnost o različitim sadržajima medija: društvene mreže, chat, surfanje, pornografija, online kockanje, online igrice… Ovdje je važno za istaknuti da među ovisnike o internetu ne možemo ubrojiti osobe koje zbog posla svakodnevno koriste internet, u svrhu educiranja, pohađanja raznih tečajeva, fakulteta… O ovisnosti govorimo kada prekomjerno korištenje interneta narušava fizičko i/ili psihičko zdravlje te uzrokuje poteškoće u socijalnom, poslovnom i obiteljskom okruženju. Pitanje koje se nameće samo po sebi je kada korištenje interneta postaje pretjerano? Kada govorimo o znakovima koji bi mogli upućivati da kod osobe postoji problem u prvom redu je važno spomenuti gubitak kontrole nad vremenom provedenim na internetu. Prema dostupnim istraživanjima, kod odraslih osoba ta je granica 5-6 sati dnevno, a kod adolescenata granica je 2-3 sata, što naravno ovisi o dobi odnosno o uzrastu. Neki od simptoma i ponašanja koji upućuju da postepeno dolazi do problema u ponašanju tj. razvijanju ovisnosti su: sve duže vrijeme se provodi uz kompjuter/mobitel (više nego se planira), osobe su nemirne i razdražljive ako im je onemogućen pristup sredstvu ovisnosti (kompjuter, laptop, mobitel) i samo o tome razmišljaju tj. kada će opet moći koristiti ga, sredstvo ovisnosti (tvar ili aktivnost) postaje važnije od prijatelja, obitelji, posla ili školskih obveza, pa se usamljuju, kasne ili prestaju odlaziti u školu ili na posao… Važno je za istaknuti da za razliku od ovisnosti o psihoaktivnim tvarima, tjelesne tegobe se kod ovisnika o internetu javljaju rijetko.
U slijedećem broju Ogulinca nastaviti ćemo pisati o ovisnosti o internetu te ćemo podrobnije opisati ovisnost o online igricama i društvenim mrežama.