Aktualno OG sada Ogulin

U Plaškom u planu vrtić, ljekarna i društveni centar

U uredu županice održan je nedavno sastanak zamjenice županice Vesne Hajsan Dolinar i zamjenika županice Dejana Mihajlovića sa načelnikom Općine Plaški Perom Damjanovićem, predsjednikom Općinskog vijeća Ivanom Šegom te suradnikom na projektu Dušanom Predovićem.

Na sastanku su bile aktualne tri teme, a to su uspostava vrtića i ljekarničke djelatnosti u Općini Plaški te uređenje objekta “Učione”. Karlovačka županija i Općina Plaški su dogovorili suradnju u pogledu pripreme prostora za uređenje vrtića, odnosno predškolsko odgojno – obrazovnog programa za djecu od 3 do 7 godina u okviru Osnovne škole Plaški, a sukladno potrebama Općine Plaški. Uspostava vrtića pri školama u opčinama koje do sada nisu imale uspostavljen predškolski program pokazala se kao uspješna i učinkovita demografska mjera koja je omogućila zapošljavanje roditelja i povećanje broja djece u ruralnim područjima.

Uspostavljanje ljekarničke djelatnosti u Općini Plaški omogućit će stanovnicima Plaškog i okolice bolju, bržu i kvalitetniju opskrbu i izradu potrebnih lijekova i drugih medicinskih proizvoda. Lokacija ljekarne nalazit će se kraj ambulante u Plaškom te se navedeni prostor planira urediti i pripremiti za početak rada do kraja 2021. godine.

Također, na sastanku se razgovaralo o zajedničkoj suradnji Karlovačke županije i Općine Plaški o uređenju objekta “Učiona” u Općini Plaški, a koji bi služio prema potrebi kao kulturni i društveni centar, kongresna dvorana te muzej itd. Važno je napraviti kvalitetan projekt koji će biti moguće prijavljivati na nadolazeće natječaje nove financijske perspektive 2021. – 2027.