Aktualno OG sada Ogulin

Radovi na sanaciji Sodola i dalje traju

I dalje su u tijeku radovi na sanaciji odlagališta Sodol.

Izvodi se nova rampa za istovar otpada iz kamiona na dno vrtače, gdje će se strojevima razastirati i kompaktirati. U tu svrhu je pokrenuta i nabava specijaliziranog stroja, kompaktora za otpad, kojeg će gradska tvrtka Stambeno komunalno gospodarstvo koristiti za preslagivanje i kompaktiranje otpada u dnu vrtače. Cijena novog stroja, ovisno o modelu, iznosi oko 350 tisuća eura, odnosno oko 2,5 milijuna kuna.

Radove sanacije Sodola izvodi tvrtka Opera Group d.o.o. a vrijednost ovog ugovora, koji podrazumijeva spuštanje otpada na dno vrtače i izradu pristupnog puta, iznosi 1,6 milijuna kuna. Ukupna procijenjena vrijednost sanacije Sodola do njegova zatvaranja iznosi 13 milijuna kuna. Odlagalište Sodol bit će zatvoreno nakon što Centar za gospodarenje otpadom  Babina Gora bude pušten u rad.

Sanacija Sodola, isto kao i nabavka kompaktora, sufinancirani su od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u udjelu od 85%.