Aktualno OG sada Ogulin

Objavljene kandidacijske liste za izbore koji se održavaju 3. listopada

Gradsko izborno povjerenstvo grada Ogulina objavilo je pravovaljane kandidacijske liste za dopunski izbor članova Gradskog vijeća grada Ogulina iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

Podsjećamo, 3. listopada održavaju se dopunski izbori u više od 80 jedinica lokalne samouprave diljem Hrvatske gdje nije osigurana odgovarajuća zastupljenost nacionalnih manjina, odnosno pripadnika hrvatskog naroda. Tako će, među ostalima, građani Ogulina srpske nacionalnosti birati svog jednog predstavnika u Gradsko vijeće grada Ogulina. I to nije sve, jer će se tada i u Ogulinu ujedno birati i 1 predstavnik srpske nacionalne manjine u Županijsku skupštinu Karlovačke županije.

Izbori će se održati i u susjednoj nam općini Josipdol, gdje će se birati također predstavnik srpske nacionalne manjine za Općinsko vijeće.

Pravovaljane kandidature za dopunski izbor 1 člana Gradskog vijeća grada Ogulina iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine istaknule su dvije stranke. Prva je ogulinski DSS, čiju listu predvodi aktualni zamjenik ogulinskog gradonačelnika Siniša Ljubojević. Pravovaljana je i kandidacijska lista ogulinskog SDSS-a, predvođena nositeljem liste Nevenom Ivoševićem.

Objavom pravovaljanih zbirnih kandidacijskih lista počinje i izborna promidžba, koja će trajati sve do 1. listopada do 24 sata.

Upućuju se birači da provjere je li podatak o njihovoj nacionalnoj pripadnosti upisan u registru birača, te da najkasnije 10 dana prije dana održavanja dopunskih izbora (dakle najkasnije do 22. rujna 2021.), kod nadležnog upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba koja vode registar birača, zatraže njegovu dopunu ili ispravak u skladu s odredbama Zakona o registru birača.