Aktualno OG sada Ogulin

Šumarstvo pruža znatne mogućnosti za gospodarski rast

Prema bogatstvu šumskog fonda na području grada Ogulina, može se slobodno reći da su šume najvažniji resurs u funkciji gospodarstva ovoga kraja.

Šumarstvo pruža znatne mogućnosti za gospodarski rast putem ulaganja i zapošljavanja radnika u obrtništvu i drvnoj industriji što treba ubuduće više potencirati.
U Ogulinu se eksploatacijom šumskih proizvoda, osim Hrvatskih šuma d.o.o., bavi i 20-ak poslovnih subjekata koji rade na sječi i izvlačenju šumskih proizvoda, prijevozu te njihovoj preradi. Na području kojim gospodari Uprava šuma podružnica Ogulin tijekom 2020. godine posječeno je 286.940 m3 bruto drvne mase. U 2020. godini posječeno je inače 42.815 m3 bruto drvne mase više nego u 2019. godini.

Broj uposlenih u šumarstvu u 2020. godini se smanjio tijekom godine na broj od 323, odnosno za 2 djelatnika. Činjenica je da se broj uposlenih u šumarstvu posljednjih godina smanjuje, uglavnom po osnovi prirodnog odliva, zbog odlaska radnika u mirovinu, ili iz drugih razloga i sve je teže naći kvalitetnog radnika za bavljenje ovom djelatnošću u fazi eksploatacije drvne sirovine.

Prema podacima Uprave šuma Podružnice Ogulin, pokrenute su mjere za unapređenje poslovanja započete prethodnih godina. One su dale određene rezultate, popravljena je likvidnost tvrtke, svim dobavljačima se plaćalo u rokovima te je poboljšana i naplata od kupaca. Smanjeni su i troškovi poslovanja, što se naravno odrazilo na pozitivni financijski rezultat u 2020.god. Investicijska ulaganja u 2020. godini su smanjena u odnosu na 2019. za 3.840.306 kn, odnosno za 36 %. Razlog smanjenja investicijskih ulaganja je politika poduzeća Hrvatskih šuma d.o.o. za vrijeme Covid krize jer je tržište bilo „uzdrmano“. Unatoč tome sve obveze su izvršene prema svim institucijama, dobavljačima, poslovnim partnerima i građanima grada Ogulina i okolnih općina koje se nalaze na području kojima gospodari UŠP Ogulin. Inače, svi ovi podatci izneseni su nedavno na sjednici Gradskog vijeća.