Aktualno PROMO

Kroz projekt „Odrastimo sretni“ nabavljene nove igračke za dječja igrališta

Vijeće srpske nacionalne manjine grada Ogulina osiguralo je financijska sredstva za nabavku dječjih igrački i opremanje 7 dječjih igrališta na ruralnom području grada Ogulina.

Sredstva su osigurana kroz projekt „Odrastimo sretni“ kojeg su izradili Neven Ivošević i Neven Vujnović. Oni su ovaj projekt, putem Vijeća srpske nacionalne manjine, prijavili na natječaj Srpskog narodnog vijeća. Sredstva su im odobrena pa će tako 7 dječjih igrališta na ruralnom području grada Ogulina dobiti nove dječje igračke vrijedne 90.000 kuna.
Grad Ogulin je financirao građevinske radove, pripremu terena i izradu temelja za montažu sprava.

Novim ljuljačkama, klackalicama i toboganima opremljena su igrališta u Drežnici, Jasenku, Potoku Musulinskom, Brestovcu, Ponikvama i Otoku Oštarijskom, dok je za igralište u Vitunju kupljena oprema koju će ugraditi sami mještani i to na novom igralištu koje grade ispred zgrade područne škole.

Izgradnja novog igrališta u Vitunju započela je još 2020. godine na inicijativu Nevena Vujnovića koji je uz pomoć mještana organizirao više radnih akcija kojima je uređen zapušten prostor oko područne škole i osigurano djeci sigurno mjesto za igru.

Gradonačelnik Domitrović, Neven Ivošević i Neven Vujnović su izrazili zadovoljstvo što se tiče dosadašnje suradnje i uspješno provedenih projekata kao što su i, primjerice, Zaželi II, održavanja cesta na ruralnom području, izgradnje mrtvačnice u Drežnici i drugi. Dobru suradnju, u cilju unapređenja kvalitete života građana Ogulina, će i u budućnosti nastaviti.

Što se tiče samih igrališta, Neven Ivošević nam je rekao:

Gradonačelnik Domitrović zadovoljan je suradnjom za dobrobit djece: