Kolumne Moja mirovina

Odlazak u mirovinu iz II. stupa 

Zbog evidentne aktualnosti ostvarivanja prava na mirovinu i iz 2.stupa mirovinskog osiguranja danas ćemo pisati o postupku za ostvarivanje prava na mirovinu za takve slučajeve.
Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju svi osiguranici, koji su osigurani u oba mirovinska stupa, a pokrenuli su postupak za ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu s datumom 1. siječnja 2019. godine i kasnije, trebaju sami izabrati žele li ostvariti pravo na mirovinu samo iz I. stupa ili iz oba stupa mirovinskog osiguranja (I. + II. stup).
Odlazak u mirovinu iz II. stupa
Ako ste osigurani u oba stupa mirovinskog osiguranja, zahtjev za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu podnosite u HZMO.
Radi lakše odluke pri odabiru mirovine od REGOS-a ćete dobiti Informativni izračun mirovine s pokrovnim pismom. Vrstu mirovine odabirete na šalter u Fini gdje se obavljaju poslovi REGOS-a davanjem Izjave.
Usmenu izjavu o izboru mirovine, na šalteru gdje se obavljaju poslovi REGOS-a u Fini, možete podnijeti osobno ili to za vas može učiniti opunomoćenik. Ako želite da opunomoćenik da izjavu, prije odlaska na šalter u Finu, dužni ste dostaviti punomoć u REGOS, Gajeva 5, Zagreb (osobno ili poštom).
Ako ste se opredijelili za ostvarivanje prava na mirovinu isključivo iz I. stupa, sredstva s vašeg osobnog računa prenijet će se putem REGOS-a u državni proračun, a HZMO će vam odrediti mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju kao da ste bili osigurani samo u I. stupu.
Ako ste se opredijelili za ostvarivanje prava iz oba stupa mirovinskog osiguranja, ukupna kapitalizirana sredstva s vašeg osobnog računa prenijeti će se u mirovinsko osiguravajuće društvo (MOD) koje sami izaberete, a iz I. stupa HZMO će vam odrediti osnovnu mirovinu. Dakle, vaša ukupna mirovina sastojati će se od iznosa iz I. stupa i iznosa iz i II. stupa mirovinskog osiguranja.
Nakon potpisivanja Izjave o izboru mirovine REGOS će dostaviti podatke HZMO-u o vrsti izabrane mirovine, nakon čega će vam HZMO izdati Rješenje o priznavanju prava na mirovinu.
Nakon što zaprimite Rješenje o priznavanju prava na mirovinu od HZMO-a trebate odabrati MOD na šalteru gdje se obavljaju poslovi REGOS-a u Fini.  Protekom roka od 15 dana od dana prvog izbora MOD-a, REGOS će izdati nalog obveznom mirovinskom društvu za zatvaranje vašeg osobnog računa te će se ukupno kapitalizirana sredstva s vašeg osobnog računa prenijeti odabranom MOD-u.
Ako u roku od 6 mjeseci, od datuma donošenja Rješenja HZMO-a, ne odaberete MOD REGOS će vas službeno raspoređeni u MOD.
S izabranim MOD-om trebate sklopiti Ugovor o mirovini, nakon što MOD od REGOS-a zaprimi podatak iz Obrasca R-POD o ukupnom iznosu kapitaliziranih sredstava na osobnom računu na dan zatvaranja osobnog računa. Iz doznačenih sredstava, u skladu sa sklopljenim Ugovorom, MOD će vam isplaćivati mirovinu iz II. stupa.
Za sve informacije možete se javiti u REGOS, Gajeva 5, 10 000 Zagreb, na broj telefona 01/ 4898-999 ili na e-mail: [email protected]
Korisno je naglasiti:ako ste odabrali isplatu mirovine iz prvog i drugog stupa, možete dobiti jednokratnu isplatu 15% svoje mirovinske štednje iz obveznog mirovinskog fonda. To mogu ostvariti samo umirovljenici kojima je mirovina 15% veća od zakonom zajamčene najniže mirovine iz prvog stupa. Pokušat ćemo na primjeru objasniti naprijed navedeno: najniža starosna mirovina za 41 godinu staža izračunava se ovako: 41×69,81×1,0000=2.862,21 kn i ta mirovina uvećana za 15% iznosi:( 2.862,21+15%=)3.291,54 kn. Dakle, mirovina izračunata po plaćama morala bi biti viša od ovog iznosa da bi se ostvarilo pravo na jednokratnu isplatu od 15% iz drugog stupa.
Najnižu mirovinu dva puta godišnje određuje HZMO, a na jednokratnu isplatu 15% mirovinske štednje iz drugog stupa mora se platiti porez i prirez. Na isplate do 30.000 kuna plaća se porez od 12%, a isplate veće od tog iznosa oporezuju se sa 18%.
NASLJEĐIVANJE SREDSTAVA DRUGOG MIROVINSKOG STUPA
Ako član obveznog mirovinskog fonda (OMF) umre prije ostvarivanja prava na mirovinu, a članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva s računa tog člana prenijet će se Hrv.zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO), a HZMO će tada odreditiobiteljsku mirovinu na temelju ukupnog mirovinskog staža oreminulog osiguranika, kao da je preminuli osiguranik bio osiguran samo u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti (1.stup).
Ako član OMF umre prije ostvarivanja prava na mirovinu, a članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva na računu preminulog člana OMF presmet su nasljeđivanja prema Zakonu o nasljeđivanju.
Dokumentaciju za isplatu nasljedstva treba dostaviti na adresu REGOS,Gajeva 5, 10000 Zagreb, a dokumentacija se sastoji od originala ili ovjerene preslike Rješenja o nasljeđivanju u kojem su n avedena sredstva iz 2. Stupa, zahtjev za isplatu nasljedniku i potvrda banke o IBAN konstrukciji tekućeg računa nasljednika.
Preporučujem potencijalnim nasljednicima sredstava iz 2.stupa da, ako dođu u takvu situaciju,kontaktiraju obvezni mirovinski fonda radi, eventualnih, drugih opcija isplate gotovine iz 2.stupa.
O tzv. trećem mirovinskom stupu tj. o dobrovoljnoj mirovinskoj štednji nećemo pisati, jer bi se mnogima mogle s(o)tvoriti nedoumice oko konačne realizacije ušteđenih sredstava kad za to dođe vrijeme, pa predlažemo da se podrobnije informiraju kod dobrovoljnog mirovinskog fonda, ukoliko to do sada nisu apsolvirali.

Piše Momir Jakšić Momo