Aktualno OG sada Ogulin

Čišćenje horizontalnog dimovodnog kanala

Tvrtka Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin provodi čišćenje horizontalnog dimovodnog kanala na lokaciji kotlovnice u Ogulinu, u ulici Ljudevita Gaja, od kotlovnice do dimnjaka udaljenog cca 30 metara. Čišćenje je mehaničko i provodi se ulaskom u priključni kanal, s obzirom da su nekad postojeća revizorska okna nedostupna. Mehanički se čiste unutarnje stijenke kanala, nakon toga se specijalnim cisternama sadržaj kanala usisava i zbrinjava se otpad/čađa kod ovlaštenog zbrinjavatelja.
Cisterne koje obavljaju radove su visokotlačne sa vakum-pumpom za pranje, usis i prijevoz opasnog otpada.
Radove izvodi D.I.M.Š.O. d.o.o. Čavle.

“Obveza nas kao naručitelja radova je osigurati nesmetan pristup autocisternama do priključnog kanala, hidrantski priključak vode i struju. Očekivano trajanje radova je 27. i 28. rujan 2021.g. S obzirom da su za navedene potrebe osigurana i dva parkirna mjesta u ulici Ljudevita Gaja, molimo građane i korisnike usluga parkiranja, kao i stanare i poslovne subjekte u ul. A. Stepinca, Lj. Gaja i B. Frankopana za strpljenje i razumijevanje” – poručuju iz tvrtke SKG d.o.o. Ogulin.