Aktualno Županija

Počela prva faza izmuljivanja Mrežnice, radovi gotovi u listopadu

Zadnje izmuljivanje Mrežnice bilo je prije 20 godina piše Radio Mrežnica.

Prva etapa radova na uklanjanju nanosa u rijeci Mrežnici, na potezu od vatrogasnog doma do brane počela je danas, a da bi sve bilo kako treba, bit će spuštena razina vodostaja rijeke.

Otvorit će se ventili na brani bivše Fabrike, a onda se počinje s vađenjem nanosa. Radovi nisu trenutni, već će se odvijati i sljedeće godine.
Zadnje izmuljivanje Mrežnice bilo je prije 20 godina, a ova faza radova trebala bi biti gotova do druge polovice listopada.

Ovogodišnji troškovi procijenjeni su na 500 tisuća kuna, a u sljedećoj se oni penju i do 1, 5 milijuna kuna. (info/foto: Radio Mrežnica)