Aktualno OG sada Ogulin

Grad Ogulin objavio konačnu listu prvenstva za POS stanove

Na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Ogulina objavljena je Konačna Lista prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a na području Grada Ogulina. Listu je utvrdio Gradonačelnik sukladno odredbama važeće Odluke.
Grad Ogulin putem Programa društveno poticane stanogradnje (POS) želi građanima omogućiti rješavanje stambenog pitanja kupnjom stanova po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate.
Lokacija za izgradnju je u Poredicama, pored novoizgrađene zgrade dječjeg vrtića.
Sve informacije se mogu naći na sljedećoj poveznici:
https://www.ogulin.hr/gradani-ogulina/program-pos/