Aktualno Kolumne Moja mirovina

Kako ostvariti povoljnije pravo na mirovinu?

Ponovit ćemo nekoliko praktičnih savjeta čitateljima , sve u cilju boljeg informiranja zbog ,eventualnog, ostvarivanja povoljnijeg prava na mirovinu, u vezi aktualnih izmjena zakona, ili nekih drugih zakonskih mogućnosti koje nisu dovoljno transparentne čitanjem zakonskih odredbi, a ostvarive su.

INVALIDSKA MIROVINA ZBOG DJELOMIČNOG GUBITKA RADNE SPOSOBNOSTI
Ukoliko je kod korisnika nastao djelomični gubitak radne sposobnosti s pravom na mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju,(ZOMO) on će primati mirovinu samo iz 1. stupa, a sredstva kapitaliziranih doprinosa 2.stupa ostaju na računu :
-dok se ne ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ili
-dok se ne ispune uvjeti za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu,ali treba upozoriti takve korisnike da invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka sposobnosti za rad mogu ostvariti ako su u radnom odnosu i izvan radnog odnosa, a pravo na prijevremenu starosnu mirovinu ili starosnu mirovinu mogu ostvariti samo ako su u trenutku ispunjenja uvjeta u radnom odnosu ili nekoj drugoj vrsti mirovinskog osiguranja.
Mnogi su korisnici inv.mirovine zbog djelomičnog gubitka sposobnosti za rad bili neugodno iznenađeni kad su nakon prestanka osiguranja počeli primati mirovinu, sada po mirovinskom faktoru 0,8000,jer im se mirovina isplaćuje na temelju ostvarenih plaća i staža do onog dana kad su ostvarili to pravo, a sve plaće ostvarene nakon toga ne ulaze u izračun mirovine za tu vrstu mirovine, a mogle bi se realizirati samo kod ostvarivanja prava na novu vrstu mirovine.
Ako je korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti sudjelovao u Domovinskom ratu može ostvariti pravo na starosnu mirovinu uz sniženje dobne granice po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, neovisno prima li takvu mirovinu uz rad ili izvan radnog odnosa.Od 65. godine života oduzimaju se mjeseci sudjelovanja u Dom.ratu, ali samo u borbenom sektoru.Kad se ostvaruje mirovina po ZOHBDR- u ne postoji mogućnost ostvarivanja prava na mirovinu iz 2.stupa, niti jednokratna isplata od 15% iz sredstava 2.stupa. Podsjećamo ,da korisnik inv.mirovine zbog djelomičnog gubitka sposobnosti za rad(prije:profesionalna nesposobnost) za vrijeme trajanja radnog odnosa prima inv.mirovinu po mirovinskom faktoru 0,5000, a kad prestane raditi po mirovinskom faktoru 0,8000. Prevedeno: u prvom slučaju 50% invalidske mirovine, a u drugom slučaju 80%.

INVALIDSKA MIROVINA ZBOG POTPUNOG GUBITKA SPSOBNOSTI ZA RAD
Takva mirovina ostvaruje se primjenom mirovinskog faktora 1,0000, tj.100%.
Ukoliko bi se takav korisnik mirovine zaposlio ili počeo obavljati neku samostalnu djelatnost mirovina mu se obustavlja, a što je nepovoljno, podliježe obveznom kontrolnom pregledu i ako se na kontrolnom pregledu utvrdi da ne posotioji invalidnost gubi se pravo na invalidsku mirovinu.Još je vrlo bitno naglasiti da su invalidske mirovine zbog potpunog gubitka sposobnosti za rad navršetkom godina života za starosnu mirovinu prevede u starosnu mirovinu, uz isti iznos mirovine, ali ako se takav korisnik mirovine zaposli ili počne obavljati neku djelatnost po kojoj postoji obveza na osiguranje također se obustavlja isplata mirovine i podliježe obveznom kontrolnom pregledu, dakle, kao da mu se mirovina u tom trenutku nije zvala starosnom mirovinom. Budite pažljivi i dobro se raspitajte prije poduzimanja nekih radnji u tom smislu.
Korisnik invalidske mirovine zbog potpunog gubitka sposobnosti za rad ostvarene po odredbama Zakona o hrv.braniteljima iz Domovinskog rata,(ZOHBDR)kod kojih je nesposobnost nastala zbog ranjavanja,ozljede,zatočeništva u logoru, bolesti uzrokovane u sudjelovanju u Dom.ratu, ako se zaposli na manje od 3,5 sati dnevno invalidska mirovina se ne obustavlja i ne podliježe kontrolnom pregledu i to ni nakon zaposlenja, ni nakon prestanka zaposlenja.Staž osiguranja ostvaren takvim radom ne uračunava mu se u staž i ne može tražiti preračun mirovine.
Korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog smanjenja sposobnosti za rad ostvarene po ZOHBDR nastale zbog okolnosti sudjelovanja u Domovinskom ratu, ako se zaposli ili počne obavljati samostalnu djelatnost mirovina se ne obustavlja, već se određuje primjenom mirovinskog faktora 0,6667.

ZAPOŠLJAVANJE I ISPLATA PRIJEVREMENE STAROSNE I STAROSNE I OBITELJSKE MIROVINE
Korisnicima prijevremene starosne mirovine, starosne mirovine i starosne mirovine zbog dugogodišnjeg osiguranika, kao i korisnicima obiteljske mirovine u slučaju zaposlenja do 4 sata dnevno mirovina se ne obustavlja, a povoljna odredba je i činjenica da se u slučaju zaposlenja i dalje isplaćuje najniža mirovina, kao povoljnija, a ne, kao prije, da se isplaćuje stvarna mirovina određena prema plaćama.
Kod toga, ponavljamo, nakon navršetka jedne godine staža osiguranja postoji mogućnost za preračun mirovine. Kod mogućnosti novog izračuna mirovina ukazujemo na činjenicu da se za izračun nove mirovine uzimaju u obzir osnovice osiguranja za vrijeme toga rada, pa ako su osnovice(plaće) bile niske ne znači da će mirovina izračunata s 1 godinom staža više biti viša, zbog toga što niske osnovice mogu umanjiti prosječne vrijednosne bodove. No, bitno je da se ne može ostvariti lošija mirovina, jer se u zahtjevu može naglasiti da se traži novi izračun mirovine, ukoliko bi ta mirovina bila povoljnija.
Upoznali smo čitatelje, posebno čitateljice, da žene za svako rođeno i usvojene dijete ostvaruju 6 mjeseci dodanog staža. No, žene koje su mirovinu ostvarile prije stupanja na snagu te odredbe ZOMO-a to pravo ne mogu ostvariti, ali ako s radom u statusu korisnice mirovine ostvare pravo na novi izračun mirovine mogu doći u situaciju da ostvare pravo na izračun mirovine s dodanim stažom za djecu.
Korisnicma svih vrsta mirovina ostvarenih po posebnim propisima:zastupnici u Saboru, bivši politički zatvorenici, sudionici NOR-a, policajci, prof.vatrogasci, djelatne vojne osobe za vrijeme zaposlenja ili obavljanja samostale djelatnosti na temelju koje postoji obveza osiguranja isplata mirovine se obustavlja.
Ima još načina da se ostvari minimalno jedna godina staža za, eventualni, preračun mirovine, a to je tzv. izvedeni staž koji se ostvaruje radom ugovorom o djelu,i sve vrste tzv. drugogog dohotka(naknade ostvarene u Nadzornim i Upravnim odborima,Gradskom vijeću i Odborima itd,) na koji se plaćaju doprinosi za mirovinsko osiguranje.
Inače,potrebno je naglasiti da izvedeni staž aktivni osiguranici ne mogu iskoristiti, ako su u kalendarskoj godini imali 12 mjeseci osiguranja, a ako nisu mogu, ali im ostvarena naknada ulazi u izračun za mirovinu, a to se primjenjuje od 2003.godine.

Piše Momir Jakšić Momo