Aktualno Magazin S vama kroz svaki dan Upoznajmo Hrvatsku

Josip Šibarić – Trošmarija

Trošmarija je malo simpatično mjesto na rubu ogulinskog prostora prema susjednoj općini Bosiljevo. Malo se ljudi zapita zašto se mjesta zovu imenom koje nose. Trošmarija se isprva zvala Otok, baš kao i obližnji Otok na Dobri, danas u općini Bosiljevo, a današnje ime duguje marijanskom svetištu kojeg brojni Ogulinci pohode. Naime crkva Gospe od Utjehe na njemačkom se jeziku kaže Maria Trost, a u vrijeme građenja današnje crkve 1755. i ovaj je prostor bio dio Vojne krajine u kojoj je njemački jezik bio službeni.
Trošmariju po raznim kriterijima možemo u mnogo toga povezati, odnosno usporediti s Oštarijama. Današnja oštarska crkva najvažnije je marijansko svetište ogulinskog kraja, uz crkvu Gospe od Utjehe u Trošmariji, koja je kao i stara oštarska crkva obdarena potpunim oprostima, ali znatno kasnije od oštarske (to su napravili papa Pio II. 1459. oštarskom, a papa Pio VI. 1793. trošmarskom svetištu).

 

Oštarijama i Trošmariji zajedničko je i da su frankopanski posjedi, da se ta mjesta ranije nazivala Otok (Oštarije se u srednjem vijeku zovu Otočec) te da je Gospin kip iz Oštarija, iz straha pred osmanskom opasnošću, donijet u Trošmariju odakle je vraćen natrag u Oštarije, iako se ne zna točno kada. Osmanlije su porušili i staru trošmarsku crkvu u 15. i staru oštarsku crkvu u 16. stoljeću (ove godine obilježeno je petsto godina od tog događaja). Nova trošmarska crkva sagrađena je tristotinjak metara sjevernije od stare, a nova oštarska sagrađena je na mjestu svetišta stare gotičke crkve. U obadvije crkve ulazi se ispod pjevališta kroz masivna zvonik. Na glavnim oltarima nalazi se prikaz Majke Božje s Isusom, a obje crkve imaju dijelove crkve posvećene Gospinim roditeljima, svetoj Ani i svetom Joakimu (u trošmarskoj crkvi desni pobočni oltar posvećen je svetoj Ani, a u oštarskoj crkvi i sveta Ana i sveti Joakim imaju njima posvećene vitraje u svetištu crkve iza glavnog oltara).

U popisu župa Zagrebačke biskupije iz 1334. ovdje se spominje crkva svetog Jakova, a u matici krštenih župe svetog Jurja u Lešću na Dobri za 1768. u Otoku se spominje crkva Blažene Djevice Marije.
Osim središnjeg naselja, Trošmariji pripadaju i okolna manja naselja (Munjasi, Lugani, Mirići, Bartolovići, Lipošćaki i Meštrovići). Kraj je naseljen od davnina, o čemu svjedoče japodski i još nekoliko arheoloških nalaza iz željeznog doba, ali današnja demografska slika trošmarskog kraja je vrlo loša. Prije deset godina bilo su tek 123 stanovnika, a iako rezultati ovogodišnjeg popisa još nisu poznati, mala je vjerojatnost da se dogodio porast broja stanovnika.
Rijeka Donja ili Gojačka Dobra i njen kratki pritok Ribnjak usjekli su ovdje dubok kanjon koji je danas potopljen novom akumulacijom za hidroelektranu Lešće 2010. Tom su prilikom potopljeni i mostovi koji su bili u kanjonu, ali su izgrađeni novi, dva na županijskoj cesti Ogulin – Bosiljevo i treći za autocestu.

 

Tekst i fotografije: Josip Šibarić, prof.