Aktualno Kolumne Moja mirovina

Aktualnosti iz mirovinskog osiguranja

I u ovom nastavku pisat ćemo o nekim aktualnostima iz mirovinskog osiguranja i ,nastavno, dati praktične savjete u vezi ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja…..

COVID DODATAK KORISNICIMA INOZEMNE MIROVINE
Vlada je produžila rok za dostavu dokaza o visini inozemne mirovine za korisnike mirovina koji to nisu učinili na vrijeme i zbog toga nisu ostvarili pravo na covid dodatak, a rok je bio do 30.lipnja 2021.godine.
Zbog toga svi umirovljenici koji osim hrvatske imaju mirovinu i iz inozemstva, a misle da imaju pravo na covid dodatak, zahtjev mogu podnesti do 30.studenog 2021.godine.

POREZ NA MIROVINE I OSTALI ODBICI
Umirovljenik koji prima mirovinu može biti obveznik poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje, a obračun, obustave i uplatu poreza ,prireza i doprinosa vrši isplatitelj mirovine(HZMO).
Mjesečni osobni odbitak(olakšica)trenutačno iznosi 4.000,oo kuna,a može se povećati ovisno o životnim okolnostima(uzdržavani član obitelji,invaliditet poreznog obveznika ili uzdržavanih članova obitelji).
Dakle,oporeziva je mirovina viša od 4.000,00 kuna, a porez iznosi 12%.
Prirez porezu na dohodak plaća se na iznos poreza i područje Ogulina iznosi 5%.
Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje plaća se po stopi od 1% od mirovine ako je manja od prosječne neto plaće ili 3% od mirovine ako je mirovina veća od prosječne neto plaće, a tih 3% primjenjuje se,u 2021.godini, na mirovine iznad 6.724,00 kune.

ELEKTRONIČKI ZAPIS O RADNO PRAVNOM STATUSU
S obzirom da radna knjižica više ne vrijedi kao javna isprava i, isključivi,dokaz o radno pravnom statusu, omogućeno je da se pribavi e-radna knjižica tzv. elektronički zapis,a može se pribaviti putem sustava e-građani, ili u Ispostavi HZMO-a u Ogulinu ,ili u bilo kojoj jedinici službe HZMO-a. Dovoljno je doći s osobnom iskaznicom i OIB-om.
Za one koji još ne znaju, registracija u e-građani vrši se u FINA-i, a u novije vrijeme može se registracija realizirati elektroničkim putem, samostalno.

UPIS STAŽA SAMOSTALNOG UPLATITELJA DOPRINOSA
Mnogi građani bili su iznenađeni kada su pribavili elektronički zapis o radno pravnom statusu i kada u razdobljima obavljanja samostalne obrtničke , poljoprivredne djelatnosti ili produženog osiguranja nisu imali upisano trajanje staža osiguranja za ta razdoblja. Taj nedostatak može se eliminirati podnošenjem zahtjeva HZMO-u , a uz zahtjev je potrebno priložiti potvrdu Porezne uprave o podmirenim obvezama doprinosa za mirovinsko osiguranje.
Kad smo već kod statusa obrtnika , spomenut ćemo slučajeve onih koji uz radni odnos imaju i obrt ili OPG. Oni nemaju obvezu prijavljivanja na mirovinsko osiguranje dok su u radnom odnosu, ali u slučaju prestanka radnog odnosa njih se po službenoj dužnosti automatski registrira i prijavljuje u obrtničku djelatnost i to im je budući radno pravni status. Već smo o tome pisali da su takve statuse neki građani zaboravili spomenuti prilikom podnošenja zahtjeva za mirovinu, pa su nakon što im je zahtjev za mirovinu u HZMO-u došao na red za rješavanje bili vrlo iznenađeni kad su dobili obavijest da su osigurani kao obrtnici i da im od sljedećeg dana od prestanka radnog odnosa ide obveza plaćanja svih doprinosa. Dakle, iako su imali sve uvjete za neku vrstu mirovine, za vrijeme registriranja u obrt ili OPG moraju plaćati doprinose, a gube pravo na mirovine za te mjesece dok si ne reguliraju novi status.

PRODUŽENO MIROVINSKO OSIGURANJE
Prijava na produženo mirovinsko osiguranje omogućuje realizaciju staža osiguranja na neograničeno razdoblje, a obveza je plaćanje samo doprinosa za mirovinsko osiguranje, a zdravstveno osiguranje se ostvaruje prijavljivanjem službi HZZO-a u statusu nezaposlene osobe u roku od 30 dana od prestanka prethodnog obveznog osiguranja, ili prijavljivanje kao člana domaćinstva kada je supružnik nositelj osiguranja.
Prijava na produženo mirovinsko osiguranje podnosi se u roku od jedne godine od prestanka obveznog osiguranja, a moguće je popuniti i sve „rupe“ u stažu osiguranja, ako je osiguranik u proteklom razdoblju,eventualno,povremeno bio u nekoj vrsti mirovinskog osiguranja. Ako se ne iskoristi taj rok od jedne godine, ponovni uvjet za status plaćanja produženog osiguranja može se steći stupanjem u radni odnos nekoliko dana.Za status plaćanja produženog osiguranja potrebno je podnesti tiskanice M-11P,M-1P u službi HZMO-a i presliku osobne iskaznice, a iza toga slijedi rješenje i uplatnice Porezne uprave, a za odjavu tiskanice M-12P i M-2P.

INFORMATIVNI IZRAČUN MIROVINE
Pisali smo već o mogućnostima saznanja o budućem iznosu mirovine, a nije suvišno ponoviti da se do informativnog iznosa mirovine može doći na 2 načina:
-preko sustava e-građani i
-podnošenjem zahtjeva HZMO-u uz dokaz o uplati 70,00 kuna.
Sve one koji će eventualno podnositi, odnosno realizirati jedan od dva načina informativnog izračuna mirovine, upućujemo da se prije podnošenja takvog zahtjeva najprije informiraju o stanju u svojoj banci podataka matične evidencije.Ako u banci podataka matične evidencije nisu registrirani svi podaci , podnošenjem Obavijesti o namjeri podnošenja zahtjeva za mirovinu(predzahtjeva) obvezuje se služba HZMO-a da ažurira tu banku podataka, i tek onda će se moći doći do točnijeg podatka o informativnom iznosu mirovine.O stanju banke podataka ME može se dobiti uvid i putem sustava e-građani.Iako smo pisali da radna knjižica više nije javna isprava u smislu jedinog dokaza o stažu osiguranja uz Obavijest o namjeri……podnose se i preslike radne knjižice i osobne iskaznice, te ostali dokazi o drugim vrstama staža(dokaz o beneficiranom stažu, dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu i druge dokaze).Bitno je naglasiti da ukoliko neko razdoblje zaposlenja nije registrirano u banci podataka ME,a to razdoblje je upisano i ovjereno u radnoj knjižici, isto će se registrirati u banci podataka. Dakle, svi koji niste ostvarili pravo na mirovinu sačuvajte svoju radnu knjižicu.
Ukoliko neki građani imaju dodatnih pitanja ili nedoumica oko prava iz mirovinskog osiguranja, prvenstveno ih upućujem da se obrate u službu Ispostave HZMO-a u Ogulinu koja radi svakodnveno od 8 do 16 sati, a ako misle da im ja mogu,eventualno, pomoći neka postave pitanje preko facebook statusa, kad Ogportal objavi članak ili ako se odluče neka pošalju pitanje na e-mail Ogportala, a ja ću i u narednim brojevima Ogulinca nastojati biti aktualan, tj. koristan u smislu davanja informacija za ostvarivanje svih prava iz mirovinskog osiguranja.
Ako bude vremena i interesa OG portala, u nekom sljedećem broju napisao bih nešto o pravu na doplatak za djecu, iako to pravo nije pravo iz mirovinskog osiguranja, no rješavanje takvog prava ostalo je u domeni službe mirovinskog osiguranja

Piše Momir Jakšić Momo