Aktualno OG sada Ogulin

Izabrane nove ravnateljice – Blanka Poljak Franjković i Anita Brozović Šolaić

Gradski vijećnici su jučer, na petoj sjednici Gradskog vijeća, između ostalog, podržali prijedlog Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu, kao i prijedlog Odluke o uključenju Grada Ogulina u Program društveno poticane stanogradnje. Cilj uključenja u Program POS-a je da se građanima Ogulina omogući rješavanje stambenog pitanja, kao i poboljšanje kvalitete stanovanja izgradnjom stambenih jedinica uz poticaj javnih sredstava. Takvim pristupom građanima se planira ponuditi mogućnost kupnje po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate.

Podsjećamo, Grad Ogulin je u drugoj polovici 2019. godine pokrenuo aktivnosti na izradi idejnog rješenja rekonstrukcije postojećeg objekta društvene namjene u bivšoj vojarni Sv. Petar. Održan je i niz sastanaka s predstavnicima APN-a i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, provedena je i anketa kako bi se ispitala zainteresiranost građana, a 5. listopada ove godine utvrđena je Lista prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a. Lista sadrži popis 44 podnositelja zahtjeva za kupnju stana. Grad Ogulin i APN su stoga pred činom potpisivanja predugovora o gradnji stanova, nakon čega bi se trebalo pristupiti formiranju parcele za projekt POS-a. Potom još preostaje posao sređivanja imovinskopravnih odnosa vezano za prijenos parcele sa RH na APN. Usvajanjem prijedloga Odluke o uključenju Grada Ogulina u Program društveno poticane stanogradnje tako su stvoreni preduvjeti za slijedeće faze cijelog ovog procesa, zahvaljujući kojem će, u konačnici, zainteresirani sugrađani moći realizirati kupnju stana po POS programu.

Pred sam kraj sjednice, gradski su vijećnici, podržali i prijedlog Odluke o izboru ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Ogulin. Tu će dužnost i u naredne 4 godine obnašati dosadašnja ravnateljica, Blanka Poljak Franjković. Za ovaj izbor glasovalo je 9 vijećnika, a 6 je bilo protiv.

Zbog odlaska u mirovinu, vijećnici su potom razriješili dužnosti Marijanu Mazor, dosadašnju ravnateljicu ogulinske Gradske knjižnice i čitaonice. Ujedno su, svojim glasovima, odlučili da će tu dužnost od sada obnašati Anita Brozović Šolaić. Njen izbor podržalo je svih 15 nazočnih  vijećnika.