Aktualno OG sada Ogulin

Senat Sveučilišta u Rijeci Gradu Ogulinu dodjelio status stručne baze

Na prijedlog Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Senat Sveučilišta u Rijeci donio je odluku o dodjeli statusa stručne baze Sveučilišta u Rijeci Gradu Ogulinu.
Cilj Sveučilišta je povezati se s gospodarstvom, ustanovama i drugim pravnim osobama iz okruženja u svrhu provođenja znanstvenog i stručnog rada u praksi.
Tako će se studentima sa područja Ogulina koji studiraju na Sveučilištu u Rijeci temeljem ove odluke omogućiti obavljanje stručne prakse u Gradu Ogulina radi upotpunjavanja teoretskog znanja s praktičnim. “Ovoj odluci prethodila je već dobra suradnja Sveučilišta i Grada Ogulina kroz obavljanje stručne prakse studenata u Odsjeku za gospodarstvo i fondove Europske unije Grada Ogulina što je sada i potvrđeno donošenjem ove odluke od strane Senata.
Sveučilištu u Rijeci zahvaljujemo na ovom ukazanom povjerenju!”- poručuju iz uprave grada Ogulina.