Aktualno Kolumne Moja mirovina

O prijedlozima izmjena Zakona o obiteljskoj mirovini

S obzirom da se u posljednje vrijeme mnogo piše i na društvenim mrežama raspravlja o izmjenama Zakona o obiteljskoj mirovini, ovaj put napisat ćemo nešto o prijedlozima za izmjene, a iako smo već opširno pisali o ostvarivanju prava na obiteljsku mirovinu, podsjetit ćemo čitatelje o uvjetima za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu, a naglasak ćemo staviti na slučajeve onih koji osim prava na obiteljsku mirovinu imaju pravo na svoju osobnu mirovinu, jer bi takvi slučajevi mogli ubuduće primati dvije mirovine.

Savjetujemo one žene i muškarce koji nisu podnosili zahtjeve za priznavanje prava na obiteljsku mirovinu,zbog toga što su bili u radnom odnosu ili u drugoj vrsti mirovinskog osiguranja, ili zbog toga što su imali saznanje ili informaciju da tada nisu ispunjavali uvjete za mirovinu ili im je obiteljska mirovina bila, evidentno, niža od osobne a imali su pravo na takvu mirovinu, da do stupanja na snagu,eventualnih, izmjena Zakona reguliraju pravo na obiteljsku mirovinu. Naglašavamo da se određivanje takvog prava može tražiti i bez prava na isplatu .Dakle, svi oni koji već imaju rješenje o pravu na obiteljsku mirovinu, bilo u isplati ili ne, mogu mirno čekati izglasavanje izmjene Zakona o obiteljskoj mirovini.

Podsjećamo, da članovi obitelji umrlog osiguranika imaju pravo na obiteljsku mirovinu, ako je osiguranika nakon kojega ostvaruju pravo na mirovinu:

 • navršio najmanje 5 godina staža osiguranja (radni staž) ili najmanje 10 godina mirovinskog staža (radni staž, posebni staž, beneficirani staž itd..),
 • ispunjavao uvjete dužine mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku mirovinu,
 • bio korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine,
 • bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju.

Ako je smrt osiguranika nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu bez obzira na dužinu mirovinskog staža osiguranika.

Članovi obitelji koji imaju pravo na obiteljsku mirovinu i uvjeti ostvarivanja prava

Udovica/ udovac,izvanbračni drug/životni partner/neformalni životni partner imaju pravo na obiteljsku mirovinu:

 • ako su do smrti bračnog druga itd. nakon kojega ostvaruju pravo na mirovinu navršili 50 godina života
 • ako su mlađi od 50 godina života i ako je do smrti bračnog druga nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti ili je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao u rroku od jedne godine nakon smrti bračnog druga,
 • ako je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a oni obavljaju roditeljsku dužnost prema toj djeci. Ako tijekom trajanja prava po toj osnovi nastupi trajni gubitak radne sposobnosti. Zadržavaju pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost,
 • ako do smrti bračnog druga nisu imali 50 godina života, ali su imali 45 godina života, pravo na obiteljsku mirovinu stječu kad navrše 50 godina života,
 • ako su tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu navršili 50 godina života, zadržavaju pravo trajno,a ako pravo prestane prije navršene 50. godine života , ali nakon navršene 45. godine života,pravo na obiteljsku mirovinu mogu ponovno ostvariti kada navrše 50 godina života,
 • udovica stježe pravo na obiteljsku mirovinu i kad je dijete osiguranika rođeno nakon njegove smrti,
  -izvanbračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako je izvanbračna zajednica postojala najranije na dan 28.ožujka 2008.godine ili kasnije, a trajala je najmanje 3 godine. Status izvanbračne zajednice utvđuje se u izvanparničnom sudskom postupku,
 • razvedeni bračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako mu je sudskom odlukom dosuđeno pravo na uzdržavanje,
 • članovi obitelji formalnog i neformalnog životnog partnera imaju pravo na obiteljsku mirovinu ako je formalno ili neformalno životno partnerstvo postojalo na dan 5.kolovoza 2014.godine ili kasnije i pod uvjetom da je trajalo najmanje tri godine. Status neformalnog životnog partnerstva utvrđuje se u izvanparničnom sudskom postupku..
  O ostalim uvjetima za djecu , pastorčad, roditelje, očuhe, maćehe, braću, sestre itd. nećemo sada pisati.

Novi model obiteljskih mirovina

Radna skupina Ministarstva rada trebala bi kroz nekoliko tjedana predstaviti, okvirno, reformu obiteljskih mirovina.

Novi zakon trebao bi stupiti na snagu 1.1.2023.godine.

Po sadašnjem zakonu može se naslijediti, minimalno, 70% mirovine preminulog partnera (ako je koristi jedan član), ali ne može primati svoju mirovinu, jer je u takvom slučaju osobna mirovina povoljnija od obiteljske.

Novi prijedlog zakona podigao bi postotak mirovine na 80% za one koji nemaju svoju mirovinu, a za one koji imaju svoju mirovinu moći će zadržati svoju i naslijediti 50% obiteljske mirovine.

Ostali detalji i uvjeti nisu još dostupni javnosti, a pretpostavlja se da će ih biti još mnogo, no željeli smo upozoriti sve potencijalne korisnike da se na vrijeme pripreme tj. da u međuvremenu obave sve potrebne radnje da bi prije stupanja na snagu izmjena Zakona imali ispunjene sve formalne uvjete za podnošenje zahtjeva.

Piše Momir Jakšić Momo