Aktualno OG sada Ogulin

Umjesto Vladimira Kubelke, nova članica Greta Žanić

Gradsko vijeće Grada Ogulina je na sjednici održanoj 18. lipnja 2021. godine donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Za članove Povjerenstva, između ostalih, izabran je Vladimir Kubelka. No, njemu je  31. kolovoza sporazumno prestao radni odnos u Gradu Ogulinu. Umjesto Vladimira  Kubelke za članicu Povjerenstvo predložena je Greta Žanić, službenica gradske uprave.

Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj dana 5. rujna 2022. godine jednoglasno je utvrdio Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, koji je proslijedio  Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Odluka je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća donijeta jednoglasno.