Aktualno OG sada Ogulin

Dječji vrtić “Bistrac” vrši upise mališana u Predškolu i Opću igraonicu

Ogulinski Dječji vrtić “Bistrac” vrši upis djece u programe Predškole i Opće igraonice. Mole se roditelji čija djeca ne pohađaju redovni program Vrtića, a koji su obvezni polaznici programa Predškole da podnesu prijavu u upravu Dječjeg vrtića „Bistrac”. Poziv se odnosi na mališane rođene u razdoblju od 1. 4. 2016. do 31. 3. 2017. godine.

Uz prijavu za upis djeteta u Predškolu potrebno je priložiti:
– presliku rodnog lista djeteta
– potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
– te za djecu sa teškoćama u razvoju važeći nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja o postojanju teškoća.

Program Predškole će započeti s radom u listopadu. Odvijat će se u popodnevnim satima, točnije od 15,30 do 18,30, dva ili tri puta tjedno.

Još uvijek su u tijeku i prijave za upis djeteta u Opću igraonicu.
Uz prijavu za upis djeteta u Opću igraonicu potrebno je priložiti:
– presliku rodnog lista djeteta
– potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
– te za djecu sa teškoćama u razvoju važeći nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja o postojanju teškoća.

Program Opće igraonice će također s radom započeti u listopadu. Odvijat će se 2 puta tjedno u popodnevnim satima, od 15,30 do 18,30 sati. Prijave za upise u oba programa zaprimaju se u upravi Dječjeg vrtića “Bistrac” do 28. rujna.