Aktualno OG sada Ogulin

Učenički dom Ogulin dobio novčanu potporu za projekt “Različitost je bogatstvo”

Ministarstvo znanosti i obrazovanja daje, putem natječaja, školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama koje su se prijavile na natječaj, novčane potpore za međunarodne obrazovne projekte, odnosno za međunarodnu suradnju u školskoj godini 2022./2023. u ukupnom iznosu od 362.604,92 kuna.

Na sastanku održanom 14. rujna Povjerenstvo za ovaj natječaj donijelo je odluku o dodjeli sredstava, raspodijelivši ih između 26 izabranih projekata, a najveći je pojedinačni iznos 20.000 kuna.

Među 26 ovogodišnjih dobitnika je i Učenički dom Ogulin za projekt pod nazivom “Različitost je bogatstvo” za što im je dodijeljeno 15.547,44 kn. Sredstva su za tekuću kalendarsku godinu osigurana u državnom proračunu, dok su za 2023. i 2024. osigurana prema projekcijama.