Aktualno OG sada Ogulin

Iz SKG- obavještavaju – zastoj u sakupljanju i obradi EE otpada

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin, kao upravitelj reciklažnog dvorišta, 27. rujna 2022.g. zaprimilo je od sakupljača električnog i elektroničkog otpada obavijest o prestanku sakupljanja i obrade EE otpada.
U obavijesti se navodi:
„Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obavijestio je sve sakupljače i obrađivače električnog i elektroničkog otpada da od 01. listopada 2022.g. više neće biti u mogućnosti isplatiti naknadu za sakupljanje EE otpada.
Razlog tome je činjenica da je Fond sa obrađivačima EE otpada imao sklopljene ugovore o obavljanju poslova obrade na temelju 15- godišnjih koncesija, znači od 2007.g., a kojim koncesijama ističe rok sa 30. rujna 2022.g.
Nastavno na istek roka trajanja koncesija Fond nije u mogućnosti produžiti ugovore nakon 01.10.2022.g.koje ima sa sakupljačima, te isti neće imati pravo na naknadu troškova koje isplaćuje Fond.“


Dana 22.rujna 2022.g. stupio je na snagu novi Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22.) te je za očekivati da će Fond za zaštitu okoliša raspisati koncesije za skupljanje EE otpada temeljem novih propisa.
Do trenutka dok ne bude proveden postupak dodjele koncesija i dok ne budu sklopljeni novi ugovori, SKG d.o.o. Ogulin neće na reciklažnom dvorištu zaprimati EE otpad od korisnika.
Molimo naše sugrađane za razumijevanje i strpljenje.
O svakom novom poduzetom koraku od strane Fonda i bilo kakvoj informaciji o ovoj problematici korisnici će biti na vrijeme obaviještenI2- navodi se u obavijesti iz SKG-a.