Aktualno Hrvatska Hrvatska i svijet

Sabor o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

Saborski zastupnici raspravljaju o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi kojim je proširen krug osoba kojima se može priznati pravo na status njegovatelja te se osigurava ostvarivanje zaštite za najosjetljivije skupine korisnika sustava socijalne skrbi.
Izmjenama i dopunama tog zakona, koji se donosi po hitnom postupku, proširen je krug osoba kojima se može priznati pravo na status njegovatelja. Propisna je i mogućnost da roditelj njegovatelj ili njegovatelj imaju pravo na veći iznos naknade ako dijete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom, zbog zdravstvenog stanja, nije moguće uključiti u programe i usluge u zajednici.

Također, dodatno se uvećava naknada roditelju koji samostalno njeguje dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom, kao i da se pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja priznaje s danom izvršnosti rješenja.

Uz to, povećan je iznos naknade za osobne potrebe korisnika prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja prema potrebama pojedinih korisničkih skupina koja se priznaje danom početka korištenja usluge smještaja ili organiziranog stanovanja.

Za provedbu tog osigurat će se dodatna financijska sredstava u ovoj godini u iznosu od 435.000 kuna i to preraspodjelom unutar razdjela Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Time će se omogućiti ujednačeni početak priznavanja prava i isplate naknade koja proizlazi iz priznatoga prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja i prava na naknadu za osobne potrebe onih korisnika kojima je pravo bilo priznato u vrijeme stupanja na snagu zakona i kojima je to pravo priznato sukladno tom zakonu.

Prije toga, zastupnici će raspraviti i izmjene i dopune Zakona o tržištu kapitala te izmjene i dopune Zakona o kreditnim institucijama kojima se pristupilo radi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Uz to, raspravit će i izmjene i dopune Zakona o sustavu osiguranju depozita koje se donose u cilju dodatnog usklađenje važećeg Zakona s odredbama Direktive EU. (hrt.hr)