Aktualno OG sada Ogulin

Iris Blašković osvojila 2. mjesto na državnoj smotri

Članica Učeničke zadruge Klečka čarolija, Iris Blašković, ekonomistica 4.c razreda, osvojila je 2.mjesto na 34.Državnoj smotri učeničkih zadruga  u kategoriji  ISTRAŽIVAČKI RAD, SREDNJE ŠKOLE.
Samo u periodu od godinu dana ova je  učenička zadruga osvojila 1.mjesto, 2. mjesto i 3. mjesto na državnim natjecanjima.
“Ponosna sam na učenike kojima sam mentor na natjecanjima kao i na sve učenike koji pokazuju inicijativu u razvoju poduzetničkih kompetencija” – kaže njihova voditeljica Jasminka Turina Luketić.