Aktualno Hrvatska Hrvatska i svijet

Sabor nastavlja rad raspravom o zakonu o visokom obrazovanju

Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom konačnog prijedloga zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kojim se želi postojeći sustav unaprijediti u smislu stvaranja boljeg modela financiranja, organizacije sveučilišta i kriterija zapošljavanja i napredovanja.
U odnosu na prijedlog koji je prošao prvo čitanje, Konačnim prijedlogom propisano je da osim sveučilišnog odjela i fakultet, odnosno umjetnička akademija bez pravne osobnosti izvodi studije te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednom polju ili interdisciplinarnom znanstvenom ili umjetničkom području.

Propisano je i da predsjednika sveučilišnog vijeća imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj, a ne na prijedlog Vlade, a s ciljem osnaživanja neovisnosti akademske i znanstvene zajednice.

Također je na prijedlog zastupnika dodana odredba da odluka senata, fakultetskog ili akademijskog vijeća, vijeća veleučilišta i znanstvenog vijeća o odbijanju mišljenja stručnog povjerenstva mora biti obrazložena s ciljem jačanja transparentnosti nastavno na prijedloge zastupnika Hrvatskoga sabora.

Izmjenama su i ujednačena prava i obveze studenata.

Uvažavajući prijedloge zastupnika Konačnim prijedlogom zakona propisano je da kandidate za članove Nacionalnog vijeća utvrđuje Vlada, a ne Ministarstvo te da članove Nacionalnog vijeća imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, a ne Vlade.

Predlagatelj u konačnoj verziji nije prihvatio prijedlog da se razmotri dodavanje odredbe koja bi propisala dodatak od 30 posto za zaposlene u ustanovama visokog obrazovanja koji rade na projektima financiranih iz sredstava Europske unije zbog neprimjenjivosti.

Prijedlog uspostave etičkog povjerenstva na nacionalnoj razini također nije prihvaćen jer ga predlagatelj smatra nesvrsishodnim s obzirom na to da se takvo nacionalno tijelo kao što je Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju pokazalo kao neučinkovito u odnosu na svrhu zbog koje je osnovano. Mišljenja i odluke Etičkog odbora nisu imale nikakvu pravnu snagu.

Predstavnik predlagatelja istaknuo je na sjednici Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu da postojeći sustav visokog obrazovanja i znanosti karakteriziraju nedovoljna iskorištenost resursa, niska produktivnost i transparentnost, zastarjeli model izvaninstitucionalnog dodjeljivanja zvanja te neadekvatni kriteriji napredovanja i nepoticajan model financiranja.

Sabor će raspraviti i prijedlog zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti kojim se uređuju temeljna načela sustava osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja i znanosti i status Agencije za znanost i visoko obrazovanje. (hrt.hr)