Aktualno OG sada Ogulin

Dio Ogulinskih naselja trenutno bez struje – ne emitira ni Radio Ogulin

Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju koje obavljaju radnici Elektre Karlovac, dio Ogulinskih naselja trenutno nema struje. Radi se o sljedećim područjima:

Ulica: naselja: Puškarići od k.br. 1-19 A , 56-66 C, 68-70 A -Turkovići -Jelačko od k.br. 72-77 -Bjelsko -Musulinski Potok -Kneja -Vitunj -Mirići -Brestovac Ogulinski -Ogulinski Hreljin , Kučaj ,Okruglica , OklinakOčekivano trajanje radova pa time i obustave u isporuci elegtrične energije je od 08 do 14 sati. Iz spomenutih razloga bez električnog napajanja je i odašiljač Radio Ogulina na Kleku pa stoga u tom periodu Radio Ogulin nije u mogućnosti emitirati svoj redoviti program