Aktualno PROMO

Anksioznost sve prisutnija kod djece i mladih – u besplatnom psihološkom savjetovanju saznajte sve o prevenciji i tretmanima

Kao odgovor na zabrinjavajuće podatke o rastu psihičkih smetnji kod djece i adolescenata pokrenut je projekt Što ima lima? u sklopu kojega se provodi virtualni edukativno-promotivni program i besplatno psihološko savjetovanje, a listopad je posvećen educiranju o anksioznosti i drugim poremećajima koji spadaju u taj spektar

Istraživanja su pokazala da se čak 10 do 20% djece i adolescenata bori s nekom vrstom psihičkih smetnji te su one kod školaraca rangirane kao treći najčešći razlog posjeta liječniku školske medicine. Upravo zato, izuzetno je važno educirati djecu, ali i njihove roditelje koji će znati prepoznati promjene u ponašanju kod djece i pravovremenom reakcijom spriječiti razvoj ozbiljnijih poteškoća u budućnosti. Kako bi se destigmatizirali mentalni poremećaji i promicalo mentalno zdravlje i zdrave navike djece i odraslih na području Karlovačke županije, pokrenuta je online platforma u sklopu projekta „Što ima lima?“ koja uključuje besplatno psihološko savjetovanje i edukativne sadržaje koji pokrivaju razne teme, a u listopadu je fokus na anksioznosti – poremećaju koji je sve prisutniji kod mladih ljudi.

Anksioznost je normalna i zdrava reakcija koju svatko od nas može doživjeti u opasnim ili zabrinjavajućim situacijama, ali problem nastaje kada se ona pojavi u trenutku kada ne postoji stvarna opasnost ili kada se osoba osjeća anksiozno dugo nakon što je stresna situacija prošla. Tada se naš alarmni sustav za opasnost često pali, a tijelo reagira promjenama koje nam zapravo više ne trebaju u tolikom opsegu. Najčešći simptomi koje osoba doživljava su kratak dah, vrtoglavica, znojenje, kao i lupanje srca, nesanica, teškoće koncentracije i umor“, objašnjava mag.psych. Maja Golešić koja je anksioznost i poremećaje koji spadaju u anksiozni spektar detaljnije objasnila u webinaru.

Najčešće vrste anksioznih poremećaja, te smetnji koje u osobi uzrokuju anksioznost su agorafobija, panični poremećaj, generalizirani anksiozni poremećaj, opsesivno-kompulzivni poremećaj, kao i socijalna anksioznost te razne specifične fobije. Jedna od najčešćih vrsta je panični poremećaj kojega će u jednoj godini doživjeti čak 30-40% osoba, a karakteriziraju ga česti panični napadaji, te se javljaju razni intenzivni i neugodni tjelesni simptomi. U tretmanima anksioznih smetnji koriste se lijekovi koji pomažu olakšati anksioznost, te psihoterapija, a iznimnu učinkovitost u liječenju pokazala je kognitivno bihevioralna terapija koja je usmjerena na promjenu disfunkcionalnih misli. Stručnjaci u sklopu kognitivno bihevioralne terapije koriste tehniku izlaganja onome čega se anksiozna osoba boji te razne tehnike disanja, kao što su abdominalno disanje i progresivna mišićna relaksacija. Učinkovite su i razne individualne terapije, kao i grupne, koje su se pokazale uspješnima u pomaganju osobama koje imaju socijalnu anksioznost.

S ciljem edukacije mladih o procesu razvoja anksioznosti, simptomima i dostupnim tretmanima, na web stranici i društvenim mrežama (Facebook, Instagram i TikTok) projekta „Što ima lima?“ dostupni su psihoedukativni sadržaji i webinar stručnjakinje s dugogodišnjim iskustvom u području anksioznosti, a putem opcije Pričaj s nama! svatko tko je naišao na problem, traži savjet ili ima pitanje, može se anonimno obratiti psihologu koji će u najkraćem roku ponuditi savjet ili odgovor na pitanje.

Projekt je usklađen sa Strateškim planom za razvoj zdravstva 2020-2022., s obzirom na to da se provedbom istog promiče mentalno zdravlje implementacijom u lokalnoj zajednici i to informiranjem, edukacijom i senzibiliziranjem građana. Također, projekt doprinosi Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020. jer se projektom poduzimaju i potiču intervencije usmjerene i ka prevenciji mentalnih poremećaja s vrlo negativnim utjecajem na kvalitetu života. Prijavitelj projekta je Udruga za promociju i zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici „GITA“, a kao partneri na projektu sudjeluju Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Grad Ogulin i Općina Plaški. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.